Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Foreldreråd, samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg

Foreldrerepresentanter:

Samarbeidsutvalg 2019 - 2020: Isabelle Stavrum Falstad, Leder, Marie Maalø Skilbrigt og Malin Midjo er valgt for 2 år.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)2019-2020: Mona Falstad, leder 2 år Torje Heimdal og Åse Marie Eggen er valgt inn for 1 år hver.

 


 

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg Fra Lov om Barnehager sier følgende:

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Arbeidsutvalget i Ekne Barnehage tar ansvar ved dugnadsarbeid, sommeravslutninger og juleavslutninger for barnehagen.
 Til toppen av siden


Historikk:

  • Isabelle Stavrum-Falstad Leder SU(2018-2019) JOachim Kvamstad og Magne Rudi
  • Camilla Johnson (2016- 2017) Randi Hindberg og Mona Falstad
  • Marie Maalø - samarbeidsutvalget (2015-2016)
  • Stine Skilbrigt - samarbeidsutvalget (2015-2016)
  • Marius Brenne - arbeidsutvalget (2015-2016)
  • Gunnar Dalheim - arbeidsutvalget (2015-2016)
  • Foreldrerepresentanter i Samarbeidsutvalget Marie Målø og Trude Matberg (til 30.10.14)
  • Arbeidsutvalget Mona Rosenlund og Stine Skilbrigt (til 30.10.14)
Publisert: 17.10.2014 09:12 Sist endret: 28.10.2019 21:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051