Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Satsingsområder

Personalet ved Åsen barnehage ønsker sammen med foreldrene å gi barna en god barndom og en god start på livet. Vi ønsker at barnehagen skal være et trygt sted der barna opplever:

Klikk for større plansje

- det som er viktist! - se den innerste ringen :)

Viktige områder i barnehageoppholdet :

Vennskap:

 • handler for oss om at alle barna blir sett og hørt på en positiv måte av andre barn i løpet av dagen.
 • bry seg om og ta vare på hverandre.
 • tilhørighet og fellesskap er godt for selvfølelsen.


Det er viktig å legge grunnlaget for gode relasjoner i barnegruppa så tidlig som mulig, da det er av stor betydning for hvert enkelt barns videre utvikling.

Et vennskap innebærer at man har omsorg for hverandre, at man anerkjenner  hverandre`s personlighet og at man er inkluderende. Venner er viktig for et barns selvfølelse og selvtillit. Videre står en også bedre rustet, i forhold til læring og mestring. 

Omsorg: (for å kunne lære må omsorg ligge i bunn)

 • dekke grunnleggende behov : trygghet
 • ta barnet på alvor : ha tid til å høre på/tolke
 • tid er viktig : nærhet – sitte på fanget
 • erfarer at de er verdifulle


Omsorg dekker alle situasjoner i hverdagen

 Oppdragelse:

 • vanlig folkeskikk ! Si takk – ved måltidet skjer det mye oppdragelse
 • hvordan er barna i forhold til andre barn og voksne (respekt)
 • hvordan vi behandler leker / bøker


Lek:

 • frilek/tilrettelagt lek inne og ute
 • inneholder alt og er det viktigste i barnehagen
 • her foregår læring på alle plan – spesielt sosialt
 • få erfaring gjennom lek med å ta hensyn til barn som tenker og handler ulikt fra seg selv
 • Sosialisering


Læring:

 • foregår hele tida
 • lærer seg selv å kjenne i samspill med andre!
 • lærer at ikke alle utvikler seg likt, men er enestående og verdifulle for den de er
 • livslang læring
 • utforskende arbeid.
  Til toppen av siden
Publisert: 11.11.2009 13:45 Sist endret: 01.10.2018 10:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051