Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Informasjon

Til toppen av siden

Åsen barnehage er en 3-avdelings barnehage, med økonomisk tilskudd for å drive 2 avdelinger. Barnehagen eies av Levanger Kommune. Høsten 2015 flyttet barnehagen i nytt modulbygg ved skolen. Barnehagen er godkjent for 18 plasser pr.avdeling for barn i alderen 0-6 år.

FORELDRESAMARBEID
For at barna skal få et best mulig utbytte av barnehageoppholdet, er vi svært bevisst på å få til et godt samarbeid med foreldrene. Gjensidig tillit og respekt er viktig. Personalgruppa er åpen for både ris og ros, og vi opplever at foreldrene er godt fornøyd med barnehagen.

DAGLIG KONTAKT er den viktigste kontaktformen vi har. Da utveksler vi gjensidig informasjon for å knytte barnas to verdener sammen. Det er godt for personalet å få informasjon om ting som skal skje eller har skjedd hjemme, og omvendt- hva har vi gjort i barnehagen eller hva skjer i morgen.

FORELDRESAMTALER er 2 ganger pr. barnehageår, og ellers ved behov. Vi snakker om hvordan barnet har det, utvikling og eventuelle utfordringer vi står ovenfor. Samtalen kan danne grunnlaget for videre samarbeid om barnet.

FORELDREMØTER har vi 2 ganger i barnehageåret, ett på høsten og ett på våren.

DUGNADER kan det også bli nødvendig å samles på.

PLANLEGGINGSDAGER er 5 dager i året. Da er barnehagen stengt.

DAGSRYTMEN
Barnehagen har sin faste dagsrytme. Den er til for at barna skal oppleve trygghet, stabilitet og trivsel i det daglige. Vi passer samtidig på at vi ikke organiserer barnas naturlige behov for lek og det å selv bestemme hva de skal gjøre. Fleksibiliteten vil være stor, og god lek og aktiviteter vil gå foran et "fastspikra" program.

MÅLTIDER
Vi har tre måltider hver dag; frokost, lunsj og fruktmåltid. Barna har ikke med seg matpakke, da foreldrene betaler kostpenger. Vi har smøremåltider, der vi baker brød, rundstykker o.l. I tillegg får alle barn tilbud om havregrynsgrøt til frokost. Barna smører maten selv, og vi har veldig fine stunder ved måltidene. Det serveres melk og sunt pålegg til alle måltider. Vi er en 5 om dagen-barnehage, det vil si at vi spiser mye grønnsaker og frukt hver dag. Vi har deltatt på "Fiskesprellkursing" og satsingen "Gode vaner starter tidlig"; som vil si at vi skal bli enda bedre på å servere fisk til barna, og bli enda mer bevisst på ernæring og kosthold :)

Klikk for større foto

SPESIALPEDAGOGISK HJELP
Dersom vi etter grundige observasjoner finner ut at barn har behov for ekstra hjelp og stimulering, kan vi søke hjelp og støtte via PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) http://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Helse/Psykisk-helse/Pedagogisk-Psykologisk-tjeneste-PPT/ Dette gjøres alltid i nært samarbeid med foreldre/foresatte.

Publisert: 02.10.2009 08:54 Sist endret: 01.10.2018 10:38 Opprettet av Ingvild Augdal
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051