Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Revehiet 2 - 3 år - tlf 47 46 89 04

Revehiet er vi bevisste på å jobbe med god språkutvikling gjennom samtaler med bevisst bruk av bl.a. matematiske begreper, lesing, sang og rim og regler. Vi stimulerer til motorisk utvikling gjennom bl.a. turer, mye utelek, gymsal og frilek. Sosial læring som å dele, vente på tur, konfliktløsning ol. er en naturlig og viktig del av hverdagen. Barns medvirkning har også en sentral plass i hverdagen hos oss og vi legger til rette for at alle skal bli sett og hørt og få medvirke ut ifra erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Hos oss ønsker vi at det skal være ett trygt og samtidig utfordrende sted hvor barna opplever trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd hvor vi også jobber aktivt for å forebygge krenkelser og mobbing, Vi går på tur en dag i uka. Da går vi til ulike turmål som Torhaugen, lekeplassen ved Duun smia, gapahuken ved elva, Hammervatnet, Elvheim og Berget. Vi har også jevnlige turer på besøk på Stokkbakken omsorgssenter med små grupper og til gymsalen på skolen.  Vi deltar på skolestartertreff en gang i måneden sammen med de andre barnehagene på Åsen, og har et tett samarbeid med skolen.

Publisert: 12.10.2015 07:57 Sist endret: 15.01.2021 10:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051