Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Datahjelp for vettskremte.......


Klikk for større plakatVi holder til i Rådhuset, Levanger 1. etasje ved servicekontoret. Her kan du komme innom på drop-in timer tirsdag og torsdag kl. 10-14 eller etter avtale.

Vi veileder «en til en» i skjermede lokaler.


Digihjelpa er et kommunalt veiledningstilbud som skal bidra med å heve den grunnleggende digitale kompetansen til innbyggerne.  

Prosjektet finansieres av tilskudd fra KDM (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og skjønnsmidler fra fylkesmannen.

Tilbudet skal være et fast GRATIS lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få veiledning i bruk av digitale verktøy og tjenester for å kunne fungere i dagens digitale samfunn. Data og internett blir stadig viktigere for å benytte offentlige tjenester.

Når flere blir selvhjulpne, vil en kunne bruke dagens ressurser på de som har behov for bistand.Klikk for større plakat

Gevinsten vil være at innbyggerne tar informerte valg basert på god og tilgjengelig informasjon. At de bedre ivaretar sine plikter og rettigheter i samfunnet.

Får en sikrere kommunikasjon med offentlige etater og håndterer sensitiv informasjon bedre.

Opplever kortere ventetid hos kommunal og statlig forvaltning når de kan benytte digitale løsninger.

Innbyggerne vil også få en bedre forutsetning for å ta i bruk helse- og velferdsteknologi.

Opplever mestringsfølelse i det digitale samfunnet.

Benytter digitale tjenester på nett, søker etter tjenester og skaffer seg innsyn og informasjon om egen sak – og kommuniserer med det offentlige på nett. 

Det vil på senhøsten arrangert kurs i grunnleggende databruk for nybegynnere, vi ser for oss å kjøre kurs ca. 6-8 ganger i året

Stortingsmeldingen digital agenda for Norge har satt som mål at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for kommunens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv.


Åpning

Vi feiret åpning mandag 1. april 2019, kl.10.00

50-60 stk. var innom på åpninga av Datahjelp for vettskremte. De fikk kaffe og kake.

Bare drop innom og vi vil hjelpe deg.

Klikk for større foto

Klikk for større foto

Til toppen av siden 

 

 

 

 

Publisert: 29.03.2019 12:35 Sist endret: 02.10.2019 13:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051