Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Spillemidler til kulturbygg 2021 - kommunal frist 20. april 2021

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere kulturbygg?

Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen.
Trøndelag fylkeskommune forvalter en andel av overskuttet av spillemidler som kan bevilges til kulturbygg.
Tilskudd skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Det kan søkes tilskudd til nybygg,
ombygging og modernisering av kulturbygg og spesialbygg.

 Kulturdepartementets retningslinjer

Fylkestinget har i sitt aprilmøte (2018) vedtatt nye retningslinjer. Disse kommer i tillegg til Kulturdepartementets retningslinjer.

 Fylkeskommunens retningslinjer

Søknaden sendes inn via www.anleggsregisteret.no

Søknadsfrist: kommunal frist er 20. april 2021.

Ta kontakt ved spørsmål eller behov for råd og veiledning.


Kjersti Nordberg

I retningslinjene er det blant annet lagt vekt på:

  • Planlegging av bygg
    Lokalene skal være planlagt ut fra definerte behov og sammen med aktuelle brukere.
  • Prosjekt skal være forankret i kommunale planer – hvis det foreligger kun en søknad fra en kommune vil det være tilfredsstillende med en kommunal behandling/vedtak før endelig innsending av søknad
  • Søknad skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge/ligger.

Hvis det fremmes flere søknader fra kommunen må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene.Publisert: 19.03.2021 07:57 Sist endret: 19.03.2021 08:08

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051