Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Søk spillemidler nå

Søknadsfrist 1. november 2020

Søknadsfristen for spillemidler 2020/2021 er 1. november 2020.
Dette gjelder både nye søknader og søknader som skal fornyes eller eventuelt gjentas.

Søknad leveres via elektronisk søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no

Søker må dokumentere at vilkårene for tilskudd er oppfylt gjennom utfylling av søknadsskjema og vedlegg som sendes med.

For både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg innebærer vilkårene at søknaden skal dokumentere følgende informasjon:

Informasjon om søkerorganisasjonen, kontaktinformasjon og kontonummer fylles inn i søknadsskjemaet.

  • Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og øvrige sammenslutninger jf. pkt. 2.3.1 må vedlegge vedtekter.


Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres fylles inn i søknadsskjemaet.

  • Lengre redegjørelser kan vedlegges som eget dokument.


Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes i tråd med krav til størrelser mv. for aktiviteten legges ved.

  • Tegninger som viser aktivitetsflatens og tilleggselementenes utforming og mål for relevante idrettslige funksjoner, for eksempel spilleflate, banebredde, sikkerhetssone, garderobestørrelse mv.
  • Plantegninger for alle plan med påsatte mål for fri lengde og bredde, samt snitt med påført mål for fri høyde.


Kostnader knyttet til prosjektet fylles inn i søknadsskjemaet.

  • Tilskudd beregnes på grunnlag av spesifiserte kostnader. Oppsettet skal være detaljert nok til å kunne kontrollere at kostnadene gjelder tilskuddsberettigede aktivitetsflater og tilleggselementer, og eventuelt skille ut kostnader som ikke er tilskuddsberettigede.


Søknadsbeløp og øvrig finansiering av prosjektet fylles inn i søknadsskjemaet.

  • Det skal vedlegges dokumentasjon av finansieringen.


Matrikkeladresse (gårds- og bruksnummer, og ev. feste-/seksjonsnummer) oppgis i søknadsskjemaet.

  • Avtaler med private grunneiere som ikke er tinglyst, må vedlegges søknadsskjemaet.
  • Feste-/leieavtaler og skjøter som er tinglyst trenger ikke legges ved.


Trøndelag fylkeskommune har våren 2020 vedtatt nye mål og retningslinjer for prioritering av spillemiddelsøknadene. Fylkeskommunen har i den forbindelse utarbeidet obligatorisk sjekkliste som skal benyttes for alle nye ordinære idrettsanlegg første søknadsår. NB: Gjelder ikke nærmiljøanlegg og søknader som skal fornyes eller gjentas.

Sjekkliste spillemiddelsøknad

Ta kontakt med idrettskonsulenten ved spørsmål og veiledning!


Kjersti Nordberg
idrettskonsulentPublisert: 01.10.2020 13:27 Sist endret: 09.10.2020 13:35

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051