Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Manntall utlagt til offentlig ettersyn

Manntallet for Levanger kommune, 2019, utlagt til offentlig ettersyn i Levanger rådhus

Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme. Du er stemmeberettiget i den kommunen der du var registrert bosatt 30. juni 2019.

Manntallet for Levanger kommune og Sametingets valgmanntall vil fra uke 29, til og med valgdagen den 9. september, ligge ute til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Levanger Rådhus.

Hvis du eller noen annen ikke er oppført i manntallet, eller det er en feil, kan du kreve at valgstyret/sametinget retter opp dette. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Valgstyrets adresse: Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger, eller e-post: postmottak@levanger.kommune.no

Sametingets valgmanntall blir lagt ut til offentlig ettersyn også i det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg, fra uke 29 til og med valgdagen 9. september på Servicekontoret i Levanger rådhus. Henvendelser angående manglende oppføring eller feil rettes til sametinget.

Sametingets adresse: Sametingets valgnemnd, Kautokeinov. 50, 9730 Karasjok eller e-post: samediggi@samediggi.no

Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin,og dermed påvirke hvordan samfunnet skal utvikles!Publisert: 12.07.2019 10:00 Sist endret: 12.07.2019 10:30

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051