Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Informasjon til beboere i Kvilstadvegen

Levanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Kvilstadvegen.

Kvilstadvegen

Levanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i Kvilstadvegen som vist på kartet.

Vann- og avløpsledningene i dette området til dels er i dårlig forfatning. Vi vil endre enkelte traseer slik at mest mulig av de kommunale hovedledningene blir liggende i veg. Det blir derfor også behov for å legge nye stikkledninger til enkelte eiendommer.

Trase for utskifting av hovedledninger og trase for nye hovedledninger er vist på kart markert med gul merketusj.

Antatt anleggsstart er august i år. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, så vi forventer at anlegget vil pågå 2-3 måneder. Det sendes informasjonsbrev til beboere som blir påvirket av anleggsprosjektet med mer utfyllende informasjon og kontaktinformasjon til byggeleder.

Stengingen av vann og veg varsles på SMS. For at kommunen skal kunne varsle korrekt burde alle kontrollere at riktig telefonnummer er registrert i det nasjonale kontaktregisteret.

Oppdatering av telefonnummer kan gjøres på www.norge.no
Link: https://www.norge.no/nb/oppdater-kontaktinformasjonPublisert: 08.07.2021 16:48 Sist endret: 08.07.2021 16:53

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051