Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Hvem fortjener Byggeskikkprisen 2021?

Nå kan du foreslå hvilket bygg, anlegg, park eller byrom som fortjener Levanger kommunes Byggeskikkpris 2021

Kandidater til prisen skal ha god og forbilledlig byggeskikk. Ved bedømmelsen leggesdet vekt på tilpasning til omgivelsene og nærmiljøet, arkitektoniske og estetiskekvaliteter, samt gode løsninger som ivaretar miljø-og universell utfoming.

Forslagene kan omfatte både nybygg, tilbygg, påbygg, restaurerings- ogtilbakeføringsprosjekter, parker, hageanlegg, skulpturer, broer og byrom.

Frist for å levere forslag:1. november 2021.

Forslag merkes”Byggeskikkprisen 2021”og sendes skriftlig til Levanger kommune: postmottak@levanger.kommune.no 

Juryen velger ut tre kandidater som går videre og vinner vil bli kåret gjennomavstemning som starter 25. november og avsluttes 13.desember 2021.

Vinner offentliggjøres i kommunestyre 15. desember 2021,og vil motta et pengebeløp og prisbevis i et eget arrangement januar 2022.

Se tidligere prisvinnere og mer info her

 
Publisert: 05.10.2020 09:09 Sist endret: 06.10.2021 10:09

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051