Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Eiendomsskatteliste 2021 - ettersyn

Eiendomskattelisten 2021 i Levanger kommune ligger ute til offentlig ettersyn, jfr. eiendomsskattelovens §15.

Klage
Skatteyter kan klage på eiendomsskatten jfr. eiendomsskattelovens kapittel 6.
Klagen må sendes skriftlig og begrunnet til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra eiendomsskattelista ble lagt ut 1. mars, eller den dagen skatteseddelen ble sendt i samsvar med § 14. Klage over taksten kan fremmes hvert år i samband med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaga på same grunnlag tidligere år.
Klagen sendes til: Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, eller e-post til postmottak@levanger.kommune.no 

Eiendomsskattelista er KUN utlagt på nett, ingen papirversjon utlagt.
Søk i lista med Ctrl + F (pc), lista er sortert på eiendommens adresse.

Eiendomskatteliste 2021 - PDF

Fritak etter eiendomsskattelovenPublisert: 01.03.2021 07:40 Sist endret: 01.03.2021 08:13

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051