Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Retningslinjer/Forskrift motorferdselsaker

Høringsfrist: 24. februar 2020 (OBS! 2 høringer)

Utsatt frist: 24.02.20

Viltnemda i Levanger kommune vedtok 13.12.2019 (sak PS 14/19) med hjemmel i "Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag" at forslag til nye" kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Levanger" skal legges ut til høring i før saken tas opp til behandling i kommunestyret.

Utarbeidelsen av forskriften skal skje i henhold til "Forvaltningslovens kap VII, § 37 til og med § 39".


Forslag som PDF: 

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Levanger

Høringsfristen er satt til 24.01.2020

Høringsdokumenter er også gjort tilgjengelige på Servicekontoret i Levanger rådhus.

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no - merkes "Retningslinjer"

Til toppen av siden 

Forslag som PDF:

Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger kommune, Trøndelag

Viltnemda i Levanger kommune vedtok 13.12.2019 (sak PS 13/19) med hjemmel i "Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag"     - § 4 siste setning at forslag til forskrift: "Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Levanger kommune, Trøndelag" skal legges ut til høring i før saken tas opp til behandling i kommunestyret.

Utarbeidelsen av forskriften skal skje i henhold til "Forvaltningslovens kap VII, § 37 til og med § 39"    .

Høringsfristen er satt til 24.02.2020.

Høringsdokumenter er også gjort tilgjengelige på Servicekontoret i Levanger rådhus.

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no - merkes "Forskrift"

Til toppen av siden     

  
Publisert: 20.12.2019 09:34 Sist endret: 25.02.2020 00:39

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051