Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Arkeologiske registrering Levanger sentrum

Mandag 27.6.2011 starter registreringsarbeidene

 

Arbeidene er et av delprosjektene i prosjektet ”samhandling i forbindelse med Kulturmiljøfredning av trehusbyen Levanger.”

De arkeologiske registreringene er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) og Levanger kommune.

Ordfører i Levanger, Robert Svarva og Fylkesråd for kultur Annikken Kjær Haraldsen tar mandag den 27.6.2011 k. 10.00 første spadestikk.

Formålet med de arkeologiske registreringene er for det første å registrere, påvise og avgrense automatisk fredete kulturminner innenfor reguleringsplanen for Levanger sentrum, herunder den middelalderske kirkegården. For det andre å identifisere, lokalisere og beskrive de etterreformatoriske kulturlagenes utstrekning og karakter innenfor planområdet for Riksantikvarens kulturmiljøfredning i Levanger sentrum.

Klikk for større kart i PDFKart viser hvor registreringene skal finne sted PDF
Man vil starte gravingen ved punktene merket 1, for så å fortsette til pkt. 2 osv. Registreringsarbeidet skal pågå i perioden fra 27. juni til 8. juli.

Det er ikke registrert jordfunn ved NTNU/ Vitenskapsmuseet av gjenstander fra Levanger sentrum eldre enn reformasjonen (1537). Derimot er det dokumentert en steinkirke fra midten av 1100-tallet ved foto, samt rester av den. Denne kirka sto på samme sted som nåværende kirke og ble revet i 1868. Skriftlige kilder fra seinmiddelalderen gir sterke indikasjoner på at Levanger da hadde karakter av noe annet og mer enn en gård. Vi står foran spennende registreringsarbeider…

Hver dag mellom kl. 12.00 og 12.15 vil arkeologene gi en kort informasjon for alle på grøftekanten. Da vil det også være mulig å stille arkeologene spørsmål.

Hilde M. Røstad - klikk for personkortI utgravingsperioden vil det stå en utstilling i rådhuset som forklarer begrepsbruk og metoder fra eldre og nyere tids kulturminnevern.

Kontaktperson for de arkeologiske registreringene er Hilde Røstad.Publisert: 24.06.2011 10:51 Sist endret: 06.07.2011 08:42

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051