Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Enkeltannonser

20.12.19 - Høring - søknad om tillatelse til deponering av snø - Storøra, Levanger

Vi ber om at eventuelle merknader til søknaden sendes til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer eller på e-post til fmtlpost@fylkesmannen.no ,
innen 24. januar 2020.

*********************************

30.07.19 - Høring: Forslag til revidert planprogram: Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi

Levanger kommunestyre vedtok i sak 9/19 at det skal utarbeides ny Kommunedelplan klima, miljø og energi. Dette innebærer revidering av felles Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av flere kommunedelplaner som også ble vedtatt i sak 9/19.

Planprogram på høring - klikk for PDF-versjon

Levanger formannskap vedtok i møte 29.05.19 å legge forslag til revidert planprogram på høring, samtidig med at det varsles om igangsetting av arbeidet med Kommunedelplan klima, miljø og energi. Dette i samsvar med plan- og bygningsloven.

Høringen er avgrenses til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi

 

Frist for høringsuttalelser: 30. juli 2019.  

 

Høringsuttalelser merkes «Revidert planprogram: Kommunedelplan klima, miljø og energi» og sendes på e-post til: postmottak@levanger.kommune.no, eller skriftlig til: Levanger kommune, Boks 130, 7601 Levanger 
Til toppen av siden 

 

Publisert: 11.06.2019 08:48 Sist endret: 20.12.2019 14:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051