Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Annonser, ettersyn, kunngjøringer

 Informasjon

 [ vedtatte arealplaner ] [ historisk ettersyn ] 

  

 


Ytterøy brannstasjon - oppstart regulering 

Planområdet er på ca 5,7daa og omfatter G/bnr: 354/8/13, 354/12, 354/14/6, 354/15 og 354/21.

Klikk for større kart

Området er uregulert og angitt som LNFR, spredt boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny Ytterøy brannstasjon på eiendommen g/bnr 354/8/13, og videreføring av kombinasjonen bolig og næring på tilgrensende eiendommer.

Området ligger med grense mot Ytterøy barne- og ungdomsskole / barnehage i nordvest, fylkesveien mot sørøst og jordbrukseiendom mot sydvest. Området ligger i det man betegner som sentrum på øya, med skole, barnehage (forsamlingshus) og butikk/ cafe like i nærheten.

Kommunen har avgjort at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Innspill til planarbeidet sendes innen 2. mars 2020 til:

Lusparken arkitekter AS v/ Magnus Aursand, Brattørgata 5, 7010 Trondheim, firmapost@lusparken.no


Retningslinjer/Forskrift motorferdselsaker

Høringsfrist: 24. februar 2020 (OBS! 2 høringer)


Politivedtekter Levanger kommune - høring

Formannskapet 15.01.20, sak 8/20 - saksutredning - vedtak

Høringsdokument PDF

Høringsuttalelse sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 12.03.20


Renovasjons- og slamforskrift - høring
 

Forskriftene gjelder for alle Innherred Renovasjon IKS sine eierkommuner (Inderøy, Verdal, Levanger, Frosta, Meråker, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik). Frist for innspill: 20. februar 2020.

Utdeling av disponible rentemidler fra Einar Borgsøs stiftelse for 2019

Stiftelsens formål er å støtte bestående arbeidsplasser og bosetting, samt etablere nye innen jordbruk, håndverk, småindustri m.v. utenfor regulert område i Levanger kommune, fortrinnsvis tidligere Frol kommune.

Stiftelsen skal også kunne gi støtte til ungdom som vil skaffe seg arbeidsplass og bosette seg i kommunen.

Søknad sendes: postmottak@levanger.kommune.no, eller Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger, innen den 03.02.2020.


Bli avlaster/ besøksfamilie !

Levanger kommune trenger flere avlastere/besøksfamilier for barn og unge med ulike funksjonsvansker.
Oppgaven vil være å ha besøk av barnet, den unge noen døgn pr. mnd.
Det er viktig at hele familien(hvis den består av flere) mener de har tid og lyst til dette.
Du /dere må være åpen på et godt samarbeid med aktuelle pårørende og veileder fra helse og omsorgstjenesten.
Godtgjøring gis etter avtalt satser.

Søknadskjema PDF- word Om tjenesten
For evt. mer info ta kontakt med :  Liv J. Øwre tlf. 74 05 22 00
 Til toppen av siden 


klikk for nærmere informasjon

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine.
Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet - www.fosterhjem.no
 Til toppen av siden 


Frivillighetssentralen - Levanger
Har du:

  • tanke om å bidra i det frivillige arbeidet i Levanger, men vet ikke helt med hva?
  • lyst til å lage ditt eget skinnbelte eller lære å spleise tau?
  • behov for et middels stort lokale med god tilgjengelighet til et møte eller selskap?


Ta kontakt med Levanger frivillligsentral mellom kl 11 og 15 (alle dager i uka).

 Til toppen av siden

 

 

 

 

 


Publisert: 06.11.2009 09:31 Sist endret: 31.01.2020 14:21
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051