Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Spørsmål og svar - budsjett 2020

Tidsplan for behandling budsjett 2020>>  |  (spørmål og svar folkevalgte) | (høringsside)


Spørsmål 14.11.19 Hva ligger under Kultur, ansvar og budsjett. Jeg ser at Ungdomshuset har ansvar 5493. Hvilken hovedpost ligger Ungdomshuset under?

Gunnar Morten Løvås

Svar:

Følgende ansvarsområder ligger under kultur:

 • 5000 Kulturadministrasjon
 • 5001 Den kulturelle skolesekken (kommunens egenandel)
 • 5002 LevArt
 • 5006 Den kulturelle spaserstokken (kommunens egenandel)
 • 5030 Kulturskolen
 • 5100 Biblioteket
 • 5300 Festiviteten
 • 5350 Arrangement
 • 5400 Idrettsarbeid (herunder overføringer for kompensasjon hall/baneleie til Trønderhallen og fritidsparken)
 • 5480 Kultur og helsetiltak (herunder tilskudd frivilligsentral og BUA mm)
 • 5493 Ungdomshuset

Spørsmål 05.11.19 Budsjett 2019 og regnskap pr. dato og budsjett 2020 for disse postene?

Ansvar  
1300 FELLESKOSTNADER
1301 VELFERDSTILTAK
1310 TILLITSVALGTE
1315 AMU/AKAN
1350 KOMMUNESKOGENE
1320 NÆRINGSARBEID


Gunnar Morten Løvås

Svar:

Ansvar   Regnskap 18 Budsjett 18 Regnskap 19 Budsjett 19 Budsjett 2020
1300 FELLESKOSTNADER 14 231 383 22 662 583 20 349 495 4 864 990 64 557 827
1301 VELFERDSTILTAK 310 891 100 000 175 520 200 000 200 000
1310 TILLITSVALGTE 3 186 124 2 828 286 2 761 914 2 724 348 3 461 075
1315 AMU/AKAN 401 951 382 920 339 643 418 154 423 098
1350 KOMMUNESKOGENE 20 038 -205 000 -36 240 -159 105 -200 000
1320 NÆRINGSARBEID 0 0 0 0 2 700 000
    18 150 387 25 768 789 23 590 332 8 048 387 71 142 000

 
Lønnsoppgjør er den største posten i budsjettet. Denne fordeles ut og posten nulles derfor ut gjennom året.

Endringen fra revidert budsjett 2019 til 2020 skyldes:

51 000 000 Lønnsoppgjør for 2019 og 2020.
2 700 000 Flyttet næring hit.
300 000 Økte lisenser, til realistisk nivå.
750 000 Økte kontingenter, til realistisk nivå.
500 000 Økt husleie til rådhuset.
5 000 000 Støtte til Torsbustaden, engangsbeløp finansiert av fondsmidler.
300 000 LevaFro, pga økt aktivitet.
700 000 Tillitsvalgte, til realistisk nivå.
300 000 Medfinansiering adm.stilling legeutdanning, til realistisk nivå.
250 000 Krisesenter, til realistisk nivå.
150 000 Bankgebyr, til realistisk nivå.
360 000 Annonsering/trykking, til realistisk nivå.
550 000 Bylab, finansiert av skjønnsmidler (inntekt som rammetilskudd).

 
Dette er poster som over år har vært underbudsjettert, men området som helhet har som regel gått i balanse grunnet premieavvik og lavere pensjonskostnader.

 


 

Spørsmål 05.11.19 Oversikt over tall og ansvarsområder som ligger under posten Politiske organer?

Gunnar Morten Løvås

Svar:

Politiske organer - budsjett 2020


Spørsmål 01.11.19 Budsjettposten i kulturbudsjettet som omhandler Ungdomshuset, budsjett 2018, regnskap 2018 og budsjett 2019, regnskap 2019 og budsjett 2020?

Gunnar Morten Løvås

Svar:

Budsjettposten i kulturbudsjettet som omhandler Ungdomshuset, budsjett 2018, regnskap 2018 og budsjett 2019, regnskap 2019 og budsjett 2020

Til toppen av siden


Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2019/6386
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 23.10.19 14/19
Formannskapet 06.11.19 127/19
Formannskapet 20.11.19 138/19
Kommunestyret    

 Til toppen av siden

Publisert: 05.11.2019 10:11 Sist endret: 21.11.2019 09:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051