Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tilskudd til rehabilitering av grendehus 2011

Tilskudd til rehabilitering grendehusFormannskapets vedtak i sak 4/11:

Følgende retningslinjer for posten ”Tilskudd tilsamfunnshus/grendehus o.l.” vedtas:

  • Tilskudd kan gis til private samfunnshus og grendehus som er tilgjengelige for bruk av allmennheten
  • Tilskudd kan gis til vedlikehold/ombygging for å sikre nødvendig drift av samfunnshus og grendehus ved større tiltak som gjennomføres både uten og med statlig medfinansiering (Tilskudd under ordningen ”Lokale kulturbygg”)
  • Ved søknad beskrives tiltaket og det legges ved oversikt over finansiering av tiltaket

De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet.
Ordningen gjøres kjent ved avertering. Det settes en søknadsfrist til 1. april 2011.

Publisert: 10.02.2011 10:49 Sist endret: 21.03.2011 09:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051