Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Erkjentlighetsgaver Levanger kommune

Vedtatt av kommunestyret 27.08.1998 sak 68/98 

 1. Arbeidstakere som går av for aldersgrense eller slutter av annen årsak tilstås erkjentlighetsgave etter lang tids tjeneste i Levanger kommune. Ordningen gjelder alle ansatte i Levanger kommune.
  Gaven kan være en gjenstand, gjerne med inskripsjon med Levanger kommune, evt. kommunevåpen, og gis ved fratreden etter
  15 år tjeneste -verdi inntil 1/40 av Folketrygdens grunnbeløp (G)
  25 år tjeneste - verdi inntil 1/20 G
  Ordningen gjelder uavhengig av om virksomheten tidligere har vært statlig eller fylkeskommunal.
 2. Ansatte med 25 års tjeneste i kommunen tilstås en gave fra Levanger kommune, verdi inntil 1/20 G.
  Resultatenhetene har ansvar for at dette følges opp.
 3. Erkjentlighetsgaven overrekkes ved en enkel tilstelning der vedkommendes nærmeste medarbeidere deltar. Overrekkelsen foretas av rådmannen eller den han peker ut. Det vurderes ut fra kjennskap til de aktuelle ansatte om det er hensiktsmessig å samle flere ansatte til en felles tilstelning. Kostnadene ved arrangementet begrenses til ca 1/40 av Folketrygdens grunnbeløp for hver av de som skal ha gaven. Summen justeres skjønnsmessig i samråd med personalsjefen dersom det er mange deltakere.
 4. Andre som slutter og som har vært ansatt i minimum 5 år, får en mindre oppmerksomhet i form av et krus, en vase etc.
 5. Ved begravelse av kommunalt ansatte, gis oppmerksomhet i form av båredekorasjon, blomster eller evt. penger til gavefond - verdi inntil 1/80 G.
  Det er den nærmeste leder som har ansvar for at retningslinjene blir fulgt.
  Utgiftene til gaver og tilstelninger etter disse retningslinjer dekkes over budsjettpost ansvar 1300 artskonto 1122 og funksjonen arbeidstaker tilhører, uten særskilt vedtak i hvert enkelt tilfelle.


Ordningen gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.99.

Publisert: 22.01.2010 10:53 Sist endret: 22.01.2010 10:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051