Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Retningslinjer for reaksjoner når vilkår for omsetning av alkoholholdig drikk overtres

Følgende begreper er lagt til grunn, jfr. revisjon av Alkohollovens bestemmelser:

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 


Vedtatt av Levanger formannskap den 04.12.2002 i sak 146/02    | som PDF | word

§ 1

Når det avdekkes brudd på regelverket for salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, jfr. alkoholloven av 02.06.1989 m/forskrifter, eller annet regelverk som har sammenheng med alkohollovens formål, skal administrasjonen umiddelbart fremme sak for kontrollutvalget (formannskapet), så fremt ikke annet fremgår av disse retningslinjer.

§ 2

1.     Mindre alvorlige brudd på vilkårene enn de som fremgår av disse retningslinjer, forutsettes løst i et møte med bevillingsinnehaver, kontrollør og administrasjonen. Resultatet protokolleres og meddeles kontrollutvalget (formannskapet).

2.     Ved første gangs overtredelse av regelverket om overskjenking og om tidsgrenser for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 og salg av alkoholholdig drikkgruppe 1, gis skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndras fra 1 dag til 3 uker.

3.     Ved første gangs overtredelse av regelverket om salg eller skjenking til mindreårige og mindreåriges delaktighet i salg eller skjenking av alkoholholdig drikk, gis skriftlig advarsel og / eller bevillingen inndras fra 2 uker til 1 år.

4.     Ved flere gangs overtredelser og / eller ved særlig alvorlige brudd på regelverket, skal inndragning normalt skje for resten av bevillingsperioden.

5.     Ved overtredelser gitt i medhold av andre lover, når bestemmelsene har sammenheng med alkohollovens formål, gis reaksjoner som nevnt i § 2.1 – 2.3.

6.     Ved manglende innbetaling av alkoholavgift eller dersom bevillingsinnehaver unnlater å etterkomme evt. kommunal anmodning om inntekstoppgave for alkoholomsetning som beregningsgrunnlag for avgift, inndras bevillingen inntil avgift er betalt eller opplysninger mottatt.

§ 3

For øvrig gjelder forskrifter/retningslinjer for kontroll med salg - og skjenking av alkoholholdig drikk og forvaltningslovens saksbehandlingsregler m.v.

Publisert: 26.01.2010 09:29 Sist endret: 26.01.2010 09:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051