Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Den kulturelle skolesekken i Levanger

Temaplan Den kulturelle skolesekken som PDF

Manual
Det forventes at hver skoles "egenandel" er å administrere ordningen ved egen skole. Dette gjøres i praksis ved at hver skole har en kulturkontakt | arbeidsoppgaver PDF | word

Kulturkontakter:

Ekne barneskole -  Tone Flægstad
Frol barneskole - Astrid Saure
Halsan barneskoleGuri Gunnes
Levanger ungdomsskole
- Bjørg Tørresdal
Markabygda montessoriskole
 - Marius Brenne (e-post)
Nesheim skole - Elin Kristiansen 
Skogn BU - barnetrinnetLars Erichsen
Skogn BU - ungdomstrinnetKirsti Wallum Alstad
Vårtun skole - Dag Inge Dillan Eidem
Ytterøy BUFrode Nøst
Åsen BUEllen Sofie Reinås (e-post)
Levanger bibliotek - Siri Okkenhaug Bævre

Tone Volden Rostad er koordinator, og har ansvar for de prosesser som skal foregå på overordnet nivå.

Våre kontakter i Trønderbilene 2016-17:
Trinn: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Trinn

Tema/Ansvar/produsent


Alle trinn

Ambulo - konsert med skuespillere
Sted: Frol barneskole, Levanger
Tid: Uke 47, mandag 20.11 og tirsdag 21.11.17
Omfang: Totalt 5 konserter på dagtid for elevene

Sjekkliste for "Æ sa at du sa" PDF

20.11.2017

Skole

Transportbehov

Totalt

KL 10:00 – 10:45

Skogn (489 + 15 lærere)

Busses t/r

504

KL 11:30 – 12:15

Frol (545 + lærere)

Ingen transport

555

KL 18:00 – 18:45

Frol (lærere, foreldre+publikum)

0

500

21.11.2017

 

 

 

KL 09:30 – 10:15

Åsen (224 + 6 lærere)
Halsan (189 + 5 lærere)
Ytterøy (55 + 3 lærere)
Ekne (76 + 3 lærere)

Busses t/r
Ferge + øya-buss
Buss t/r: Ekne, Vårtun

561

KL 11:00 – 11:45

Nesheim (384 + 11 lærere)
Vårtun (95 + 4-5 lærere)

Buss t/r
Buss t/r

500

KL 12:15 – 13:00

Levanger ungdomsskole
(449 + 12 lærere)
Markabygd (51 + 2-3 lærere)

Går t/r

Busses t/r

515

 

1.
    Til toppen av siden

 

Kunstarter i samspill
Kulturmiks
Sted: FROL barneskole - gymnastikksalen
Tid: mandag 7. mai 2018, kl. 09:15
Varighet: ca. 1 time
Musikk, sang, dans, rytmikk, akrobatikk/sjonglering og elevaktiviteter.
Det gjøres plass til noen elevinnslag/klasseinnslag fra skolene om noen har en sang, dans eller annet de vil vise. Først til møllen!
Ansvarlig: Oddbjørn Hagen
Tlf.: 99 27 13 54 / 74 05 30 00
Busstransport ordnes av koordinator.
  

2.
    Til toppen av siden

Litteratur
Første møte med biblioteket
Levanger Bibliotek utarbeider tilbud og blir enig med de enkelte skolene om tidspunkt i 2017/18.
Sted: Biblioteket
Ansvarlig: Siri Okkenhaug Bævre

3.
    Til toppen av siden

 

Dans/musikk
Tradisjonsdans  4. – 14. september 2017


SKOLE – TRANSPORT - GJENNOMFØRING 


DATO 


KLOKKEN 

 ANTALL ELEVER

Åsen  og Ekne på Åsen
Minibuss fra Ekne Kl 08:30
Retur fra Åsen Kl 11:15.
NB: Ekne bestiller selv transport.

Man.4. sept.

09.00 – 11.00

Åsen 26
Ekne 9

Skogn/Markabygda på Skogn
Markabygda kjører elevene selv t/r.
Spisetid for alle elevene kan være Kl 10:30 – 11:00

Tirs. 5. sept.

0830 – 10:30

11:00 – 13:00

Skogn  40
2 klasser
Markab.
7 elever

Frol barneskole på Frol
3 store klasser betyr tre grupper.
Inndeling av dagen avtales med skolen

Onsd.6.     sept.

Inndeling etter behov.

Frol 73
2 klasser

Frol videre de som ikke fikk plass 6. sept
Vårtun Kristne Oppvekstsenter

Man. 11.    sept.

08.30 – 10.30
11:00-13:00

1 klasse
12 elever

Nesheim

Tirs. 12. sept.

08.40 – 10.30
1040 – 1240

2 klasser

Ytterøy
Småtrinnene
I tillegg til 3. klasse, kan 4. – 5. og 6. trinn inviteres.

Onsd. 13. sept.

0850 – 1150
(ferge L/Y: 0800
ferge Y/L: 1235) 

Max 30 elever

Halsan
Oppstart i gymsalen kl. 09:00 Dans fram til Kl 10:00.  Pause mellom 10:00 – 10:15. Andre økt kl. 10:15 – 10:45

Torsd. 14. sept.

09:00 – 11:00

33 elever

Ansvarlig utøver: Torunn Hernes Bjerkem, Mobil 97 56 26 67
Medansvarlig: Johan Einar Bjerkem, Mobil 92 84 05 53
johan.einar@hilmarfestivalen.no
www.hilmarfestivalen.no
Sted: Kommer rundt til skolene
Folkedans og folkemusikk som utgangspunkt for sosiale og fysiske utfordringer.
Elevene lærer enkle folkedanser og sosiale samværsformer som kan brukes i den tradisjonelle kulturen i kreativ utforming av en ny dans.
Instruktør er Torunn Hernes Bjerkem, instruktør utdannet fra NTNU og Norges Idrettshøgskole. Hun har lang praksis i feltet. Max antall deltakere er 30. Gymsal benyttes. Tilgang til musikkanlegg med inngang for I-pod og høgtalere. 

4.
    Til toppen av siden

Kulturarv: Opplev og lær, ”Før i tia”
Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)
Tid: Fra onsdag 23. august 2017
Ansvarlig for tilbudet: Hildur Norum
Hver skole tar kontakt direkte med SNK og avtaler dag. Skolene ordner selv buss.


Kontakt:
Gunhild Rikstad, Seksjonsleder fag og formidling
Epost: gunhild.rikstad@snk.no
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
74 04 42 00  -  92 43 69 58

5.
    Til toppen av siden

Litteratur
Andre møte med biblioteket
Biblioteket organiserer et tilbud som er en videreføring av tilbudet i 2. klasse.
Tilbudet gis direkte til skolene, som gjør avtale med biblioteket om når biblioteket skal komme.
Ansvarlig for tilbudet: Siri Okkenhaug Bævre

Forfatterbesøk 2017
Nytt kommer
Alle på trinn 5 får besøk av forfatter.
Sted: på skolene
Tid: kommer
Biblioteket organiserer en plan som skolene får tilsendt.
Ansvarlig for tilbudet: Siri Okkenhaug Bævre,
Tlf.74 05 29 03

6.
    Til toppen av siden

Bilde 2017 - Galleri Fenka - foto
Tid: uke 14 og 15 i 2018
Kirkegata 66, 7600 Levanger

Pedagogisk opplegg med bildekunstner Lise Brissach og Elisabeth Ben Riala.
Innhold: Hva er et galleri, opplevelser med aktiv elevdeltakelse i formgiving (sprayteknikk). Elevene lager et bilde hver på lerrett.

Utstilling: Skolene lager egne utstillinger i etterkant som står en stund før elevene får med sine arbeid heim.

Skoler som skal ha buss, bestiller selv.

NB: Elevene bør ta på seg gamle klær som kan tåle litt maling om de søler.

Besøksplan april 2018, Fenka

SKOLE

DATO

KLOKKEN

Åsen
(31)

Onsdag 04.04.2018
Buss

09:00 - 11:00

Vårtun (11)
Ytterøy (12 elever
- 6. og 7. trinn)
Ekne (8)

Onsdag 04.04.2018

Ekne: Minibuss

11:30 - 13:30
(Ferger: Y/L
Kl 09:50
L/Y Kl 14:00)

Frol
(6A 21)

Torsdag 05.04.2018

09:00 - 11:00

Frol
(6B 22)

Torsdag 05.04.2018

11:30 - 13:30

Frol
(6C 23)

Fredag 06.04.2018

09:00 - 11:00

Frol
(6D 24)

Fredag 06.04.2018

11:30 - 13:30

Skogn
(6A 24)
Markabygda (8)

Mandag 09.04.2018
Felles buss bestilles
fra Markabygda

09:00 - 11:00

Nesheim
( 6A 27)

Mandag 09.04.2018
Buss

11:30 - 13:30

Skogn
(6B 25)

Tirsdag 10.04.2018
Buss

09:00 – 11:00

Nesheim
(6B 28)

Tirsdag 10.04.2018
Buss

11:30 – 13:30

Halsan

(6A 18)

Onsdag 11.04.2018
Buss

09:00 – 11:00

Halsan
(6B 19)

Onsdag 11.04.2018
Buss

11:30 – 13:30

Ansvarlig: Elisabeth Ben Riala - tlf: 452 63 444 / 907 66 466 - www.fenka.no

7. 
    Til toppen av siden

Visuell kunst: Skulptur- og installasjonsutstilling på Staup
for 7. trinn i vår og for 7. trinn til høsten

Tidspunkt: Høst 2017
Elevene får et skattekart med oppgaver som løses underveis.
Hvis tidspunktet ikke passer, avtal bytte med andre skoler. 
Legg merke til at 28. og 29. august er åpne dager som kan benyttes etter avtale.

NB: Gi beskjed til Tove Guttelvik om alle endringer i planen.
tove.maria.guttelvik@gmail.com.  Mobil: 90891465.

Besøksplan - Høsten 2017

Dato

KL 09.00-11.00

Kl 11.30-13.30

21. august
Frol

Frol, 2 grupper a ca. 20 elever
Veiledere Trix Scherjon og Wanja Bjerkan

Frol , 2 grupper a ca. 20 elever
Veiledere Tove Guttelvik og Maia Eric

22. august
Åsen

Åsen, 1 gruppe
Veileder Ola Ingul

  

23. august
Nesheim

 

Nesheim, 2 grupper a ca. 20 elever
Veileder Wanja Bjerkan og Tove Guttelvik

Nesheim, 1 grupper ca. 20 elever
Veileder Maia Eric

24. august
Skogn

Skogn, 2 grupper a ca. 20 elever
Veileder Ola Ingul, Trix Scherjon,

Skogn, 1 gruppe ca. 20 elever
Veileder Tove Guttelvik

25. august
Vårtun
Ytterøy
Ekne
Markabygd

Vårtun og Markabygda 16 elever, 1 gruppe
Veileder Wanja Bjerkan

Ytterøy og Ekne, 1 gruppe ca. 20 elever
Veileder Maia Eric

28. august
Halsan

Halsan skole Halsan,1 gruppe
Veileder Trix Scherjon

Kontakt Tove Guttelvik

29. august

Kan benyttes

Kontakt Tove Guttelvik

Bussbestillinger: Skoler som har behov for buss, gir beskjed direkte til Trønderbilene. Husk å oppgi hvor dere skal og vis til DKS-avtale.

Ansvarlig:  tove.maria.guttelvik@gmail.com, mobil: 90 89 14 65.
Arrangør : Levanger kunstforening, levangerkunstforening@gmail.com  


Kulturarv - Damskibskaia – byvandring - Marsimartnan

Tid: 12. - 16. februar 2018

SKOLE

DATO

KLOKKEN
1. gruppe

KLOKKEN
2. gruppe

1) Nesheim
2) Nesheim

12.02.18
12.02.18

09:15 - 11:15


11:45 - 13:45 

1) Frol
2) Frol

13.02.18
13.02.18

09:15 - 11:15

 
11:45 - 13:45 

1) Åsen
1) Halsan

14.02.18
14.02.18

09:15 - 11:15
09:15 - 11:15

 

1) Markabygda
1) Vårtun
2) Ytterøy

15.02.18
15.02.18
15.02.18

09:15 - 11:15
09:15 - 11:1511:45 - 13:45

1) Skogn
2) Skogn

16.02.18
16.02.18

09:15-11:15


11:45-13:45

Busser fra Trønderbilene bestilles av skolene selv.
Ansvarlige fra Bymuseet i Levanger: Annar Julius Johansen og Toralf Granaune 
annar.johansen@ntebb.no  Mobil: 45 60 13 89
tora-mag@online.no Mobil: 91 34 74 57

Ved endringer, gi beskjed til Tone Volden Rostad i god tid.Lokalhistorie:  Marsimartnan:
Dampskibskaia med byvandring heftet (PDF)
Oppmøte: Dampskibskaia i Sjøgata
Byvandring 2017 - klikk for større foto
 

8.
    Til toppen av siden

Dans/musikk
Tibudet kommer - april 2018

DATO

SKOLE

TID

ANTALL

 

Levanger u-skole

09:00 - 10:00

28

 

Levanger u-skole

10:15 – 11:15

28

 

Levanger u-skole

09:00 - 10:00

28

 

Levanger u-skole

10:15 – 11:15

28

 

Levanger u-skole

09:00 - 10:00

28

 

Åsen

11:00 – 12:00

16

 

Ytterøy

10:45 – 11:45

3 + +

 

Skogn

08:45 – 09:45

Fordeling av klasser

 

Skogn

10:15 – 11:15

Fordeling av klasser


9.
    Til toppen av siden

Visuell kunst
Arkitektonisk kulturarv
«En vandring» Estetikk og arkitektur i et fredet kulturmiljø i Levanger sentrum
Tid: 11. - 22. september 2017
Sted: Oppmøte i glassgården i rådhuset, Levanger

En spennende vandring sammen med Tove Nordgaard under tema estetikk og arkitektur i Levanger sentrum. Fokus på ulike stilarter og oppmerksomhet på spesielle elementer. Ungdommene kan fotografere detaljer til etterarbeid på skolen.

DATO

 KLOKKEN
09:15-11:15

 KLOKKEN
11:45-13:45

SKOLE

Mandag
18/9

Vårtun og
Ytterøy

1 klasse
Skogn

Vårtun/Ytterøy

Tirsdag
19/9

1 klasse
Åsen bu

1 klasse
Skogn

Åsen/Skogn

Ansvar: Tove Nordgaard, Byantikvar og  sivilarkitekt MNAL
Mobil: 47025656

Trønderbilene bestilles av Åsen og Skogn skoler.


Litteratur
Forfatterbesøk
Forfatteren Monika Steinholm besøker u-trinn.
Hun har skrevet bøkene «Fuck verden» og «Nærmere kommer vi ikke».

Tid: uke 40, 3. og 4. oktober 2017
Sted: Kommer til skolene

Biblioteket organiserer en plan som skolene får tilsendt.
Ansvarlig for tilbudet: Siri Okkenhaug Bævre, Levanger bibliotek
Tlf.740 52903

10.
    Til toppen av siden

 

Kulturarv

Menneskerettigheter og krigens fangehistorie:  Falstadsenteret
Det er nå over 70 år siden andre verdenskrig endte, og mennesker med personlige erfaringer fra krigen er i ferd med å forsvinne. Men kildene de etterlot seg i form av brev, postkort og nedskrevne tanker gir tilgang til historiene deres. Ved å studere kommunikasjonen fra krigsårene utforsker vi ulike vitnesbyrd om en tid preget av bl.a. massedrap, lidelser, håp og kjærlighet – kilder som knytter lokal mikrohistorie opp mot temaer som berører overordnet krigshistorie så vel som vår egen samtid. 
I løpet av undervisningsdagen får elevene en introduksjon til stedets historie, fordype seg i studieutstillingen «Kjære born og andre» - Brev fra fangenskap 1941 –1945, og besøke Falstadskogen. Vi legger opp til dialog, gruppearbeid og elevmedvirkning.

"Kjære born og andre" - brev fra fangenskap 1940-1945  PDF 

Læringsressurser: www.grabowski.no og www.powstories.no

Fremlegg til for- og etterarbeid på Falstadsenterets nettsider:
http://falstadsenteret.no/undervisning/for-laerere/

Skolene tar selv kontakt med Falstadsenteret for bestilling av undervisning innen: 1. desember 2017

Tidsramme: 10.00 -14.00
Dato: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag i ukene 2 til 7 i 2018
Maks antall: 50 elever, Minimum 3 ledsagere ved maks. antall deltakere.

Påmelding til: post@falstadsenteret.no
Om du har spørsmål knyttet til tilbudet, eller tilbakemeldinger, kan du sende e-post til:post@falstadsenteret.no eller ringe sentralbordet 74028040.

Kultur
Kont.


Møteplassen Stiklestad

    Til toppen av siden


Historikk

Kultursekken 2006-2009
Kultursekken 2006-2009 PDF - word

Publisert: 26.05.2009 15:46 Sist endret: 26.09.2017 10:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS