Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Den kulturelle skolesekken i Levanger

Temaplan Den kulturelle skolesekken som PDF

Manual
Det forventes at hver skoles "egenandel" er å administrere ordningen ved egen skole. Dette gjøres i praksis ved at hver skole har en kulturkontakt | arbeidsoppgaver PDF | word

Kulturkontakter:

Ekne barneskole -  Tone Flægstad
Frol barneskole - Astrid Saure
Halsan barneskoleGuri Gunnes
Levanger ungdomsskole
- Bjørg Tørresdal
Markabygda Montessoriskole
 - Sigrid Hojem
Nesheim barneskole - Elin Kristiansen 
Skogn BU - barnetrinnetLars Erichsen
Skogn BU -ungdomstrinnet - Vigdis Hegge Sætran
Vårtun skole - Dag Inge Dillan Eidem
Ytterøy BUFrode Nøst
Åsen BUGrete M. Lillenes 
Levanger Bibliotek - Siri Okkenhaug Bævre

Tone Volden Rostad er koordinator, og har ansvar for de prosesser som skal foregå på overordnet nivå.

Våre kontakter i Trønderbilene 2016-17:


Trinn: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Trinn

Tema/Ansvar/produsent


Alle trinn

Ambulo - konsert med skuespillere
Sted: Frol barneskole, Levanger
Tid: Uke 47, mandag 20.11 og tirsdag 21.11.17
Omfang: Totalt 5 konserter på dagtid for elevene
Nærmere informasjon og fordeling av skoler kommer

1.
    Til toppen av siden

 

Kunstarter i samspill
Kulturmiks
Sted: FROL barneskole - gymnastikksalen
Tid: mandag 8. mai 2017, kl. 09:15
Varighet: ca. 1 time
Musikk, sang, dans, rytmikk, akrobatikk/sjonglering og elevaktiviteter.
Det gjøres plass til noen elevinnslag/klasseinnslag fra skolene om noen har en sang, dans eller annet de vil vise. Først til møllen!

Ta kontakt om dere ønsker å delta!
Ansvarlig: Oddbjørn Hagen
Tlf.: 99 27 13 54 / 74 05 30 00
Busstransport ordnes av koordinator.
  

2.
    Til toppen av siden

Litteratur
Første møte med biblioteket
Levanger Bibliotek utarbeider tilbud og blir enig med de enkelte skolene om tidspunkt i 2016/17.
Sted: Biblioteket
Ansvarlig: Siri Okkenhaug Bævre

3.
    Til toppen av siden

 

Dans/musikk
Tradisjonsdans  4. – 14. september 2017


SKOLE – TRANSPORT - GJENNOMFØRING 


DATO 


KLOKKEN 

 ANTALL ELEVER

Åsen  og Ekne på Åsen
Minibuss fra Ekne Kl 08:30
Retur fra Åsen Kl 11:15.
NB: Ekne bestiller selv transport.

Man.4. sept.

09.00 – 11.00

Åsen 26
Ekne 9

Skogn/Markabygda på Skogn
Markabygda kjører elevene selv t/r.
Spisetid for alle elevene kan være Kl 10:30 – 11:00

Tirs. 5. sept.

0830 – 10:30

11:00 – 13:00

Skogn  40
2 klasser
Markab.
7 elever

Frol barneskole på Frol
3 store klasser betyr tre grupper.
Inndeling av dagen avtales med skolen

Onsd.6.     sept.

Inndeling etter behov.

Frol 73
2 klasser

Frol videre de som ikke fikk plass 6. sept
Vårtun Kristne Oppvekstsenter

Man. 11.    sept.

08.30 – 10.30
11:00-13:00

1 klasse
12 elever

Nesheim

Tirs. 12. sept.

08.40 – 10.30
1040 – 1240

2 klasser

Ytterøy
Småtrinnene
I tillegg til 3. klasse, kan 4. – 5. og 6. trinn inviteres.

Onsd. 13. sept.

0850 – 1150
(ferge L/Y: 0800
ferge Y/L: 1235) 

Max 30 elever

Halsan
Oppstart i gymsalen kl. 09:00 Dans fram til Kl 10:00.  Pause mellom 10:00 – 10:15. Andre økt kl. 10:15 – 10:45

Torsd. 14. sept.

09:00 – 11:00

33 elever

Ansvarlig utøver: Torunn Hernes Bjerkem, Mobil 97 56 26 67
Medansvarlig: Johan Einar Bjerkem, Mobil 92 84 05 53
johan.einar@hilmarfestivalen.no
www.hilmarfestivalen.no
Sted: Kommer rundt til skolene
Folkedans og folkemusikk som utgangspunkt for sosiale og fysiske utfordringer.
Elevene lærer enkle folkedanser og sosiale samværsformer som kan brukes i den tradisjonelle kulturen i kreativ utforming av en ny dans.
Instruktør er Torunn Hernes Bjerkem, instruktør utdannet fra NTNU og Norges Idrettshøgskole. Hun har lang praksis i feltet. Max antall deltakere er 30. Gymsal benyttes. Tilgang til musikkanlegg med inngang for I-pod og høgtalere. 

4.
    Til toppen av siden

Kulturarv: Opplev og lær, ”Før i tia”
Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)
Tid: kommer
Ansvarlig for tilbudet: Hildur Norum
Hver skole tar kontakt direkte med SNK og avtaler dag. Skolene ordner selv buss.


Kontakt:
Gunhild Rikstad, Seksjonsleder fag og formidling
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
74 04 42 00  -  92 43 69 58

5.
    Til toppen av siden

Litteratur
Andre møte med biblioteket
Biblioteket organiserer et tilbud som er en videreføring av tilbudet i 2. klasse.
Tilbudet gis direkte til skolene, som gjør avtale med biblioteket om når biblioteket skal komme.
Ansvarlig for tilbudet: Siri Okkenhaug Bævre

Forfatterbesøk 2017
Marius Horn Molaug:
Humorbøker: Hans mest populære bøker er «Verdens verste rektor» og «Verdens verste ferie».  
Alle på trinn 5 får besøk av forfatter.
Sted: på skolene
Tid: 9. – 12. mai 2017
Biblioteket organiserer en plan som skolene får tilsendt.
Ansvarlig for tilbudet: Siri Okkenhaug Bævre,
Tlf.740 52903

13.02.17

6.
    Til toppen av siden

Bilde 2017 - Galleri Fenka - foto
Tid: uke 16 og 17 -  2017
Kirkegata 66, 7600 Levanger

Pedagogisk opplegg med bildekunstner Lise Brissach og Elisabeth Ben Riala.
Innhold: Hva er et galleri, opplevelser med aktiv elevdeltakelse i formgiving (sprayteknikk). Elevene lager et bilde hver på lerrett.

Egen utstilling: Familiene til elevene inviteres til «profesjonell åpning» med underholdning samt cider og saltstenger.

Skolene bestiller selv buss og samkjører der det er mulig.

NB: Elevene bør ta på seg gamle klær som kan tåle litt maling om de søler.

BESØKSPLAN

SKOLE

DATO

KLOKKEN

Åsen og Ekne

Onsdag 19.04.2017
Felles buss

09:00 - 11:00

Vårtun, Halsan og Ytterøy

Onsdag 19.04.2017
Felles buss

11:30 - 13:30
(Ferger: Y/L
Kl 09:50
L/Y Kl 14:00)

Frol, en klasse

Torsdag 20.04.2017

09:00 - 11:00

Frol, en klasse

Torsdag 20.04.2017

11:30 - 13:30

Skogn, en klasse

Fredag 21.04.2017

09:00 - 11:00

Frol, en klasse

Fredag 21.04.2017

11:30 - 13:30

Skogn, en klasse
Markabygda

Mandag 24.04.2017
Felles buss

09:00 - 11:00

Nesheim, en klasse

Mandag 24.04.2017

11:30 - 13:30

Nesheim, en klasse
Nesheim, en klasse

Tirsdag 25.04.2007

09:00 – 11:00
11:30 – 13:30

Ansvarlig: Elisabeth Ben Riala - tlf: 452 63 444 / 907 66 466 - www.fenka.no

7. 
    Til toppen av siden

Visuell kunst: Skulptur- og installasjonsutstilling på Staup
for 7. trinn i vår og for 7. trinn til høsten

Tidspunkt: Vår og høst 2017
Elevene får et skattekart med oppgaver som løses underveis.
Hvis tidspunktet ikke passer, avtal bytte med andre skoler. 
Legg merke til at 12. og 13. juni og 28. og 29. august er åpne dager som kan benyttes etter avtale.

NB: Gi beskjed til Tove Guttelvik om alle endringer i planen.
tove.maria.guttelvik@gmail.com.  Mobil: 90891465.

Dato og skoler

KL 09.00-11.00

Kl 11.30-13.30

7. juni
Halsan
Vårtun
Ytterøy
Åsen

Halsan, 1 gruppe
Vårtun
Veileder Trix Scherjon

Ytterøy, Åsen, 1 gruppe
Veileder Wanja Bjerkan

8. juni
Nesheim

Nesheim, 2 grupper a ca. 20 elever
Veileder Tove Guttelvik og Maia Eric

Nesheim, 1 grupper ca. 20 elever
Veileder Ola Ingul

9. juni
Skogn

Skogn, 2 grupper a ca. 20 elever
Veileder Trix Scherjon og Wanja Bjerkan

Skogn, 1 gruppe ca. 20 elever
Veileder Tove Guttelvik

12. juni
Frol

Frol, 2 grupper a ca. 20 elever
Veiledere Trix Scherjon og Wanja Bjerkan

Frol, 2 grupper a ca. 20 elever
Veiledere Tove Guttelvik og Ola Ingul

13. juni
Ekne
Markabygd

Ekne: 6. og 7. ca 20 elever
Veileder : Ola Ingul
Markabygd:
Veileder Tove Guttelvik

 

 
Høsten 2017

Dato

KL 09.00-11.00

Kl 11.30-13.30

21. august
Frol

Frol, 2 grupper a ca. 20 elever
Veiledere Trix Scherjon og Wanja Bjerkan

Frol , 2 grupper a ca. 20 elever
Veiledere Tove Guttelvik og Maia Eric

22. august
Åsen

Åsen, 1 gruppe
Veileder Ola Ingul

  

23. august
Nesheim

 

Nesheim, 2 grupper a ca. 20 elever
Veileder Wanja Bjerkan og Tove Guttelvik

Nesheim, 1 grupper ca. 20 elever
Veileder Maia Eric

24. august
Skogn

Skogn, 2 grupper a ca. 20 elever
Veileder Ola Ingul, Trix Scherjon,

Skogn, 1 gruppe ca. 20 elever
Veileder Tove Guttelvik

25. august
Vårtun
Ytterøy
Ekne
Markabygd

Vårtun og Markabygda 16 elever, 1 gruppe
Veileder Wanja Bjerkan

Ytterøy og Ekne, 1 gruppe ca. 20 elever
Veileder Maia Eric

28. august
Halsan

Halsan skole Halsan,1 gruppe
Veileder Trix Scherjon

Kontakt Tove Guttelvik

29. august

Kan benyttes

Kontakt Tove Guttelvik

Bussbestillinger: Skoler som har behov for buss, gir beskjed direkte til Trønderbilene. Husk å oppgi hvor dere skal og vis til DKS-avtale.

Ansvarlig:  tove.maria.guttelvik@gmail.com, mobil: 90 89 14 65.
Arrangør : Levanger kunstforening, levangerkunstforening@gmail.com  


Kulturarv

Tid: 12. - 16. februar 2018

SKOLE

DATO

KLOKKEN
1. gruppe

KLOKKEN
2. gruppe

1) Nesheim
2) Nesheim

12.02.18
12.02.18

09:15 - 11:15


11:45 - 13:45 

1) Frol
2) Frol

13.02.18
13.02.18

09:15 - 11:15

 
11:45 - 13:45 

1) Åsen
1) Halsan

14.02.18
14.02.18

09:15 - 11:15
09:15 - 11:15

 

1) Markabygda
1) Vårtun
2) Ytterøy

15.02.18
15.02.18
15.02.18

09:15 - 11:15
09:15 - 11:1511:45 - 13:45

1) Skogn
2) Skogn

16.02.18
16.02.18

09:15-11:15


11:45-13:45

Busser fra Trønderbilene bestilles av skolene selv.
Ansvarlige fra Bymuseet i Levanger: Annar Julius Johansen og Toralf Granaune 
annar.johansen@ntebb.no  Mobil: 45 60 13 89
tora-mag@online.no Mobil: 91 34 74 57

Ved endringer, gi beskjed til Tone Volden Rostad i god tid.Lokalhistorie:  Marsimartnan:
Dampskibskaia med byvandring heftet (PDF)
Oppmøte: Dampskibskaia i Sjøgata


Kulturarv
Armfeldts soldater

Sted: Besøk på skolene
Tid: 29. august – 7. september 2017
Varighet: 45 – 60 min i hver gruppe/klasse

Armfeldts karoliner 1718 ( 300 år siden i 2018)
I år1718 samlet General Carl Gustav Armfeldt en karolinerarmé i Åredalen. Armeén hadde til hensikt å innta Trondheim. Mange utfordringer og forferdelige hendelser lå foran dem. Felttoget endte med Norge-, Sverige- og Finlands største militærhistoriske katastrofe. 3000 svensk-finske karolinere frøs ihjel på fjellviddene mellom Tydal (Norge) og Handöl (Sverige). Karolinernes felttog mot Trondheim, 1718-1719, har satt varige spor i regionen og lever fortsatt i folkesjelen hos jamter og trøndere.
http://www.karoliner.com/

Det er anledning til å stille spørsmål og undre seg sammen.

Åsen

Tirsdag 29. august

09:00-10:00

Skogn

Tirsdag 29. august

11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

Markabygda

Onsdag 30. august

09:00-10:00

Vårtun

Onsdag 30. august

12:00-13:00

Ekne

Torsdag 31. august

08:30-09:30

Ytterøy

Torsdag 31. august

 

Tidspunkt for undervisningtid avtales med skolen på forhånd. Ferje kl. 10:45 fra Levanger til Ytterøy. Retur kl. 14.35 fra Ytterøy

Nesheim

Tirsdag 5. september

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:30 - 12:30
3 klasser.

Frol

Onsdag 6. September

 

09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:30 - 12:30
3 klasser.

Halsan

Torsdag 7. september

09:00 – 10:00

Kulturkontakt gir direkte tilbakemelding til Tor Martin ved behov for justeringer mht tidspunkt.
Ansvarlig: Tor Martin Nordtømme, torm97@hotmail.com
Mobil: 93 80 75 49

8.
    Til toppen av siden

Dans/musikk
Moderne danse-workshop: Dansende du!
Tid: uke 17, 24. – 29. april i 2017
Sted: Instruktør Guro Gulstad kommer rundt til skolene som kommer fra Dans i Nord-Trøndelag – www.dansinorstrondelag.no
Ansvar Guro Gulstad, mobil 92461968

DATO

SKOLE

TID

ANTALL

24. APRIL

Levanger u-skole

09:00 - 10:00

28

 

Levanger u-skole

10:15 – 11:15

28

25. APRIL

Levanger u-skole

09:00 - 10:00

28

 

Levanger u-skole

10:15 – 11:15

28

26. APRIL

Levanger u-skole

09:00 - 10:00

28

 

Åsen

11:00 – 12:00

16

27. APRIL

Ytterøy

10:45 – 11:45

3 + +

28. APRIL

Skogn

08:45 – 09:45

28

 

Skogn

10:15 – 11:15

29


Guro er oppvokst i Inderøy og utdannet danser fra Liverpool Institute for Performing Arts og Skolen for Samtidsdans. Hun har undervist i skolen siden 2010. Sjanger: Skapende dans og jazz.
Behov: Gymsal
Utstyr: PA-anlegg med minijack-inngang
Klær: gymtøy og innesko

9.
    Til toppen av siden

Visuell kunst
Arkitektonisk kulturarv
«En vandring» Estetikk og arkitektur i et fredet kulturmiljø i Levanger sentrum
Tid: 11. - 22. september 2017
Sted: Oppmøte i glassgården i rådhuset, Levanger

En spennende vandring sammen med Tove Nordgaard under tema estetikk og arkitektur i Levanger sentrum. Fokus på ulike stilarter og oppmerksomhet på spesielle elementer. Ungdommene kan fotografere detaljer til etterarbeid på skolen.


DATO

 KLOKKEN
09:15-11:15

 KLOKKEN
11:45-13:45


SKOLE

Mandag 11/9

1 klasse

1 klasse

LUSK

Tirsdag 12/9

1 klasse

1 klasse

LUSK

Onsdag 13/9

 

 1 gruppe,  2 skoler

Vårtun og Ytterøy

Mandag 18/9

1 klasse LUSK

1 klasse Skogn

LUSK/Skogn

Tirsdag 19/9

1 klasse
Åsen bu

1 klasse Skogn

Åsen/Skogn

Ansvar: Tove Nordgaard, Byantikvar og  sivilarkitekt MNAL
Mobil: 47025656

Trønderbilene bestilles av Åsen og Skogn skoler.


Litteratur
Forfatterbesøk
Forfatteren Monika Steinholm besøker u-trinn.
Hun har skrevet bøkene «Fuck verden» og «Nærmere kommer vi ikke».

Tid: uke 40, 3. og 4. oktober 2017
Sted: Kommer til skolene

Biblioteket organiserer en plan som skolene får tilsendt.
Ansvarlig for tilbudet: Siri Okkenhaug Bævre, Levanger bibliotek
Tlf.740 52903 

10.
    Til toppen av siden

 

Kulturarv

Menneskerettigheter og krigens fangehistorieFalstadsenteret
Det er nå over 70 år siden andre verdenskrig endte, og mennesker med personlige erfaringer fra krigen er i ferd med å forsvinne. Men kildene de etterlot seg i form av brev, postkort og nedskrevne tanker gir tilgang til historiene deres. Ved å studere kommunikasjonen fra krigsårene utforsker vi ulike vitnesbyrd om en tid preget av bl.a. massedrap, lidelser, håp og kjærlighet.
I løpet av undervisningsdagen får elevene en introduksjon til stedets historie, fordype seg i studieutstillingen «Brev hjem» og besøke Falstadskogen. Vi legger opp til dialog, gruppearbeid og elevmedvirkning. Alle elever får mulighet til å legge igjen spor etter seg på stedet.

Falstadsenterets tilbud for ungdomsskoler våren 2017 PDF

Skolene tar selv kontakt med Falstadsenteret for bestilling av undervisning innen: 1. november 2016

Tidsramme: 10.00 -14.00
Dato: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag i ukene 2 til 7 i 2017
Maks antall: 50 elever, Minimum 3 ledsagere ved maks. antall deltakere.

Påmelding innen til: post@falstadsenteret.no
Om du har spørsmål knyttet til tilbudet, eller tilbakemeldinger, så kan du sende e-post til: post@falstadsenteret.no eller ringe sentralbordet 74028040.

Kultur
Kont.


Møteplassen Stiklestad - DKS tilbudet fra fylket 2017
27. mars 2017: U-TRINN
28. mars 2017: B-TRINN

Påmeldingsfrist: 29. februar 2017

    Til toppen av siden


Historikk

Kultursekken 2006-2009
Kultursekken 2006-2009 PDF - word

Publisert: 26.05.2009 15:46 Sist endret: 23.05.2017 08:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS