Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Pensjon

Alderspensjon
AFP
*

Alderstrygd
*

Avtalefestet pensjon
*

Folketrygdpensjon*

Førtidspensjon
*

Grunnpensjon
*

Omsorgspoeng
*

Pensjonspoeng
*

Samordning
*

Sjømannspensjon
*

Tidligpensjon
*

Barnepensjon
*

Ektefellepensjon
*

Forsørgingstillegg
*

Minstepensjon
*

Pensjonskalkulator - Pensjonsberegning
*

Personskadetrygd
Invalidepensjon
*

Krigsinvalidepensjon
*

Krigspensjon
*

Samordning
*

Tjenestepensjon
Samordning
*

Uførepensjon
Uføregrad
*

Uføretrygd
*

Uførestønad
*

 

 

 

 

Publisert: 24.02.2009 14:08 Sist endret: 08.02.2012 18:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051