Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Demensomsorg i Levanger

Demensteamet i Levanger Kommune

kontaktes via demenskontakt på tlf: 482 77 5 79
og/eller e-post: anna.marie.laugsand@levanger.kommune.no

Demens - faktaark - Folkehelseinstituttet


Pårørendeskole - kurs

Klikk for plakat5 kvelder fra 1. februar 2017

Demensteamet i Levanger kommune arrangerer ny pårørendeskole.

Vi inviterer pårørende til personer med demens til samling 1. februar 2017. Dette er et kurs som vil gå over 5 kvelder hver onsdag i fem uker. Det er først en times forelesning, hvor en etterpå deler seg i grupper, drikker kaffe og prater om tema.

I løpet av kurset blir følgende temaer tatt opp:

 • Sykdomslære (forelesning av en lege)
 • Kommunikasjon med demente, vanskelig adferd, diverse utfordringer
 • Lovverk – hvilke rettigheter finnes?
 • Hjelpemidler – informasjon fra ergoterapeut i kommunen
 • Sorg- og tapsopplevelser, samt info fra Demensforeningen, Innherred Omsorg, NOEN m.fl.


Det vil også bli mulighet for samtaler i mindre grupper, for å dele erfaringer, opplevelser og lignende.

Tilbudet er gratis

 • Oppstart: 1. februar kl. 17.30-19.30
 • Sted: Breidablikktunet (kantina)
 • Påmelding: Tlf: 416 57 202 Anna Marie Laugsand, Demensteamet
  Tlf: Demensteam 482 77 579
  Til toppen av siden


Klikk for brosjyre i PDFInformasjonen nedenfor som PDF

 

Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser 
 • Gjentar historier 
 • Forvirring i forhold til tid og sted 
 • Problemer med å gjenkjenne folk 
 • Glemmer innlærte ferdigheter 
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk 
 • Svekket dømmekraft 
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen


Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer 
 • Vurdering av medisiner 
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende 
 • Sette i gang tiltak i riktig tid 


Demensteam i Levanger kommune

Demensutredning i primærhelsetjenesten:  

 • Ifølge Demensplan 2015 – Den gode dagen, beskrives demensutredning som en forutsetning for å kunne gi hensiktsmessig behandling og omsorg. På bakgrunn av dette er det nå etablert et demensteam i Levanger kommune. Denne gruppen består av ressurspersoner fra hvert distrikt. Som består av Distrikt Sør, som inkluderer Skogn Helsetun, og Distrikt Nord, som inkluderer Ytterøy Helsetun, Levanger Bo og Aktivitetssenter og Breidablikktunet med tilhørende hjemmesykepleie. 


Demensteamet kan tilby: 

Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale, etter henvisning fra lege. 

Kartlegging av behov for hjelp. 

Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet Oppfølging av pasient og pårørende. 

Initiativ til å starte individuell plan 

Veiledning til pårørende og helsepersonell

Informasjon om dagtilbud/avlastning og støttekontaktordning i kommunen:

 • Grønn Omsorg er et dagtilbud med gården som arena
 • Dagtilbud på Levanger Bo- og aktivitetssenter


Pårørendeskole

 • Oppstart i januar/februar hvert år
 • 5-6 kvelder over en periode på 2 måneder. 2 timer hver kveld. 
 • Faglig innhold i første time med blant annet lege og annet fagpersonell, etterfulgt av gruppeinndeling hvor en samtaler over kveldens tema.
 • Eksempler på temaer: Sykdomslære, kommunikasjon, lover og rettigheter, hjelpemidler, sorg og tapsopplevelser, nyttig informasjon fra blant annet Demensforeningen, NOEN AS og Innherred Omsorg.


Målet med Pårørendeskolen:

 • Informasjon om demens er viktig i det videre sykdomsforløp for de nærmeste pårørende/familie
 • Pårørende får faglig påfyll og de får gode råd og tips og de lærer av hverandre
 • Det å treffe andre i samme situasjon og utveksle erfaringer, har vist seg å være viktig for pårørende
 • Kunnskap er nyttig og viktig for å mestre hverdagen best mulig både for den som er syk og for de nærmeste


Hvem kan ta kontakt med oss?  

 • Fastleger
 • Enkeltpersoner, pårørende og venner kan ta en uforpliktende kontakt
 • Helsepersonell i kommunen


Demensteamet representer både institusjon og hjemmetjenester i kommunen og består av: 

 • Anna Marie Laugsand
 • Helmer Jessen 
 • Inger Korsvik
 • Janne Amundsen 


Demensteamet kan kontaktes via demenskontakt slik:

Telefonnummer: 482 77 579

E-postadresse: anna.marie.laugsand@levanger.kommune.no

      Til toppen av siden


Publisert: 08.02.2012 18:25 Sist endret: 05.01.2017 08:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS