Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Nedgravde oljetanker

Informasjon om nedgravde oljetanker (rev. 02.10.18)

Eier av oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Dersom det oppstår lekkasje er det eieren/brukeren som må betale kostnadene forbundet med å fjerne oljen og eventuelt oljeforurenset masse. Det kan være en betydelig kostnad å få ryddet opp etter oljelekkasjer og det er derfor viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Forurensningsloven gir eier av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører. Dette gjelder alle tanker, uansett størrelse. 

I kapittel 1 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker som er større enn 3200 liter.

I løpet av høsten 2018 ønsker Levanger kommune å få vedtatt lokal forskrift for nedgravde oljetanker, denne vil gjelder for alle tanker uavhengig av størrelse.

Hvis du ønsker å fjerne en nedgravd oljetank på din eiendom, finnes det støtteordninger for fjerning av oljetanker via Enova.

Myndighetene har vedtatt et forbud mot bruk av fyringsolje og parafin i oppvarming av boliger fra 1. januar 2020.

Oljetank som ikke lenger er i bruk

Oljetank som permanent tas ut av bruk skal tømmes og rengjøres før den graves opp og leveres til godkjent avfallsmottak.

For nedgravd oljetank som tas ut av bruk, men som det ikke er mulig å grave opp, skal kommunen kontaktes skriftlig. Kommunen ønsker informasjon om hvorfor det ønskes å la tanken ligge, kart som viser beliggenhet av tank og bilde som viser hvorfor det er vanskelig å fjerne tanken.

Tank som kan ligge nedgravd skal tømmes, rengjøres og fylles med godkjent fyllmasse når den tas ut av bruk. Tankens påfyllingsrør og lufterør må fjernes, eventuelt låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk for å hindre at utilsiktet påfylling skjer.

For oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at røret ikke er i bruk.

Noen aktuelle firma som kan kontaktes ved tømming, utskifting eller fjerning av nedgravde oljetanker:


Har du en oljetank som ikke er meldt inn til kommunen, gi beskjed om tanken til Levanger kommune og merk henvendelsen oljetank.  

Meldinger, søknader og varslinger om oljetanker sendes til:

postmottak@levanger.kommune.no eller til

Levanger kommune, postboks 130, 7601 Levanger

Har du spørsmål om oljetanker, ta kontakt med Levanger kommune, tlf. 74 05 25 00

Ved akutt forurensning:

Ring IK Brann og redning, tlf. 110. De vil rykke ut for å begrense spredningen av oljesøl. De sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Til toppen av siden

Publisert: 04.04.2016 08:28 Sist endret: 02.10.2018 14:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051