Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skogbruk

Skogbrukstilskudd
Levanger og Verdal har harmonisert tilskuddsordningene for skogbruk slik at reglene nå er identiske i de to kommunene.


Avvirking - Avvirkning - Hogst


Skogavgift - Skogfond


Skogdrift - Skogsdrift
arbeidet med å hogge, kviste, kappe og transportere tømmeret fra skogen og til bilvei.


Skogkultur
foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting.


Skogsvirke
produkter fra skogen

Skogvern - Vernet skog


Veier       Til toppen av siden
Nyanlegg og/ eller opprusting av skogsveier krever forhåndsgodkjenning av kommunen. Dette gjelder både traktor- og bilveier.

Publisert: 09.03.2010 10:07 Sist endret: 22.01.2018 13:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS