Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Tilskuddsordninger

 

Idrettsmidler
Arrangementsstøtte
*

Idrettsformål
*

Idrettsstipend
*

Spillemidler kulturbygg
Det kan søkes om spillemidler til kulturbygg som skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region. Det kan søkes tilskudd til samfunnshus, kulturhus, grendehus, all-aktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus.

Midlene kan benyttes til nybygg, tilbygg, ENØK-tiltak, modernisering av kulturhus og ombygging.

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag PDF

Skjema: Søknad om forhåndsgodkjenning av planer for spillemidler til kulturbygg word - open text - PDF

Mer informasjon om tilskuddsordningen.

Alle søknader skal sendes via elektronisk skjema.

Søknaden skal sendes Nord-Trøndelag fylkeskommune innen 1. april, ta kontakt med idrettskonsulenten i Levanger kommune for veiledning av søknad.

Den kommunale fristen for søknader om spillemidler til kulturbygg i Levanger kommune settes f.o.m. 2014 til 15. februar. Dette blir nytt fom kommende søknadsår.

Kulturmidler
Arrangementsstøtte
*

Festivalstøtte
*

Kulturarbeid
*

Kulturformål
*

Kulturprosjekt
*

Kulturstipend

Kulturtilskudd
*

Kunstnerstipend
*

Underskuddsgaranti
*

Nærmiljøtilskudd
Se spillemidler idrettsanlegg for informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Ungdomsmidler
Ungdomsformål
*

Ungdomstiltak
*

Publisert: 24.02.2009 12:35 Sist endret: 09.05.2017 12:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS