Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Tilskuddsordninger

 

Idrettsmidler
Arrangementsstøtte
*

Idrettsformål
*

Idrettsstipend
*

Spillemidler kulturbygg
Det kan søkes om spillemidler til kulturbygg som skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region. Det kan søkes tilskudd til samfunnshus, kulturhus, grendehus, all-aktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus.

Midlene kan benyttes til nybygg, tilbygg, ENØK-tiltak, modernisering av kulturhus og ombygging.

Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag PDF

Skjema: Søknad om forhåndsgodkjenning av planer for spillemidler til kulturbygg word - open text - PDF

Mer informasjon om tilskuddsordningen.

Alle søknader skal sendes via elektronisk skjema.

Søknaden skal sendes Nord-Trøndelag fylkeskommune innen 1. april, ta kontakt med idrettskonsulenten i Levanger kommune for veiledning av søknad.

Den kommunale fristen for søknader om spillemidler til kulturbygg i Levanger kommune settes f.o.m. 2014 til 15. februar. Dette blir nytt fom kommende søknadsår.

Kulturmidler
Arrangementsstøtte
*

Festivalstøtte
*

Kulturarbeid
*

Kulturformål
*

Kulturprosjekt
*

Kulturstipend

Kulturtilskudd
*

Kunstnerstipend
*

Underskuddsgaranti
*

Nærmiljøtilskudd
Se spillemidler idrettsanlegg for informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Økonomiske fordeler samarbeidsavtalen med Velforbundet
Gjennom samarbeidsavtalen mellom Levanger kommune og Velforbundet kan velforeningene og andre nærmiljøforeninger i Levanger kunne benytte seg av Velforbundets konsept knyttet til lekeplasser og nærmiljøanlegg. Dette omfatter blant annet innkjøp av utstyr og delkomponenter til lekeapparater og nærmiljøanlegg. Til medlemsforeningen gis det en rabatt på 40-70 % på ordinære priser, og dette gjelder utstyr til nærmiljøanlegg som både er spillemiddelberettiget og ikke. Med inntil 50 % spillemidler og ca. 50 % rabatt på utstyr som blir utstedt som gavebrev fra Velforbundet, har velforeninger derfor mulighet til å bygge nærmiljøanlegg uten særlige kostnader.

Andre fordeler knyttet til samarbeidsavtalen er;

  • Kollektiv ansvarsforsikring for alle velforeninger og andre næremiljøforeninger som er registrert i Levanger kommune. kurs om HMS og sikkerhet på lekeplasser og nærmiljøanlegg
  • Digitalt HMS-system for velforeninger opprettelse av HMS-system og internkontroll av lekeplasser
  • Tips til hvordan bygge lekeapparater på dugnad
  • For mer informasjon om velforbundet; www.dittvel.no
  • Kontaktperson Levanger kommune: Idrettskonsulenten
  • Kontaktperson Velforbundet: Knut Enger knut@dittvel.no


Ungdomsmidler
Ungdomsformål
*

Ungdomstiltak
*

Publisert: 24.02.2009 12:35 Sist endret: 15.02.2016 14:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS