Byggeskikkpris - Levanger kommune Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Byggeskikkpris

Statutter for byggeskikkpris i Levanger
- vedtatt av Levanger kommunestyre sak 54/12

Formål:
Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken.
Prisen kan tildeles for:

  • Nybygg/ tilbygg/ påbygg
  • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at bygningen/ bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
  • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger
  • Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, fargebruk med mer


Prisen:
Prisen deles ut årlig. Juryen kan bestemme at prisen enkelte år ikke deles ut dersom de mener det ikke er gode nok kandidater.
Byggeskikkpris for Levanger består av et kunstverk og en plakett med innskrift.

Kandidater:
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/ eller offentlige. Arkitekter/ konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet omtales.

Forslagsrett:
Forslagsretten er åpen. Forslagsretten kunngjøres via kommunens hjemmeside og i lokalavis(er).

Tildeling:
Prisen tildeles et prosjekt/ anlegg som er ferdigstilt i løpet av den forutgående femårsperioden. Prisen deles ut i siste kommunestyremøte før jul, første gang i 2013.

Jury:
Juryen består av plan- og utviklingskomiteen (estetikkutvalgets medlemmer).

Sekretær:
Rådmannen oppnevner en fra administrasjonen som sekretær for juryen.

Sekretær utarbeider oversikt over aktuelle kandidater/ prosjekter. Juryen vurderer innkomne forslag og fremmer innstilling. Plan- og utviklingskomiteen fatter endelig vedtak om tildeling.

Endring av statutter:
Disse statuttene kan endres av kommunestyret.
    Til toppen av siden

Publisert: 18.09.2013 09:54 Sist endret: 04.09.2014 09:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS