Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kultur- og idrettstilskudd

Klikk for å legge inn søknad om kultur-/idrettstilskuddSøknader behandles halvårlig, se type nedenfor for særskilte frister.
Søknadsfrist vår: 15. mars
Søknadsfrist høst: 15. oktober
Det beregnes 3 ukers behandlingstid fra søknadsfrist. 


Oppstartstilskudd

 • Alle nystartede lag og foreninger i Levanger kan søke om støtte til oppstart av sin organisasjon
   

De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet.


Aktivitetstilskudd

Levanger kommune inviterer innbyggere og organisasjoner til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune.

Det gis ikke tilskudd til ren drift, landsomfattende tiltak, skoleturer o.l., eller tiltak som ellers skal finansieres gjennom andre kommunale budsjettposter.


Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.

Våre samfunnsmål er:

 • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
 • Alle barn får en best mulig start på livet
 • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
 • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge


I søknaden må det skrives om hvordan aktiviteten/arrangementet/prosjektet skal gjennomføres og hvilke grupper som er målgruppe. Det må også legges ved budsjett.

Følgende formål prioriteres:

 • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
 • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere
 • Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for innbyggere og gjester i Levanger kommune
 • Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til  samarbeid, erfarings- og kunnskapsspredning mellom organisasjoner
 • Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging

 


Rehabilitering av grendehus

 • Tilskudd kan gis til private samfunnshus og grendehus som er tilgjengelige for bruk av allmennheten
 • Tilskudd kan gis til vedlikehold/ombygging for å sikre nødvendig drift av samfunnshus og grendehus ved større tiltak som gjennomføres både uten og med statlig medfinansiering (Tilskudd under ordningen ”Lokale kulturbygg”)
 • Ved søknad beskrives tiltaket og det legges ved oversikt over finansiering av tiltaket
 • Tilstandsrapport for huset og siste årsregnskap skal ligge ved søknaden


De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet. Søknadsfrist 1. juni, behandles en gang i året.


Løypemaskinstilskudd

Tildeling er hjemlet i vedtak i Kommunestyresak 26/08 av 16. april 2008

Vedtaket har følgende ordlyd: "De lag og foreninger som tilbyr rekreasjon i form av oppkjørte skispor i lysløyper og utmark, bør kunne søke på og kan få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning.

Tilskuddet skal kun gjelde:

 • Innkjøp av løypemaskiner
 • Utstyr til løypemaskiner
   

De innkomne søknader behandles administrativt av kulturenheten gjennom delegert myndighet. Ingen søknadsfrist, kan søkes fortløpende.


Andre søknader

Eks. Langsiktige avtaler mellom kommunen og frivilligheten

Midler for å sikre kultur/aktivitetstilbud generelt, sikre kultur/aktivitetstilbud for spesielle grupper, avtaler med frivillige organisasjoner som supplerer kommunens, ikke lovpålagte, tjenestetilbud vil bli utlyst ved revidering av avtaler.
 
Til toppen av siden

 

Publisert: 15.02.2016 08:34 Sist endret: 09.11.2017 14:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051