Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Losen

Losen som PDF

Losen - et rehabiliteringstilbud for personer med utfordringer innen psykisk helse/og ettervern rus

Målgruppe;

Voksne over 18 år, som er i en aktiv og målrettetrehabiliteringsprosess, og har behov for støtte/oppfølging i sin videre tilfriskning. Det er en forutsetning at deltakere på Losen må være motiverte for å jobbe aktivt med sine utfordringer. 

Litt om tilbudets innhold;

Losen er åpent to dager pr uke, tirsdag og torsdag.

Noen stikkord for innholdet i Losen; faste morgenmøter, hvor en ser hverandre og planlegger dagen sammen, felles lunsj, ulike tema som selvhevdelse, kognitive teknikker, eksponeringstrening, matlaging, fysisk aktivitet og fokus på mestringsopplevelser.

Tilbudet er organisert under Psykisk helse og oppfølgingstjenesten. Vi samarbeider med andre kommunale tjenester, samt frivillige lag og foreninger.

Det gis vedtak på tilbudet.

Adresse; lokalene til Kontakten, Byskolen, Kirkegata 11

Åpningstider; tirsdag 09:45 – 14:00, torsdag 09:45 – 14:00.

Tilbudet er gratis.

For nærmere info kontakt;
e-post til; psykiskhelseteam@levanger.kommune.no

Publisert: 24.08.2012 13:20 Sist endret: 12.10.2016 10:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051