Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_gul

Psykisk helse

  

Mobbing
*

Psykisk helsevern
er et  tilbud til mennesker, fra 18 år, og i noen tilfeller 16-18 i samarbeid med andre instanser, med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for å utvikle dette, og som bor i Levanger kommune.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - BUP


Barnepsykiatri


Psykiatri
Psykiatri er en spesialitet innen medisin som omhandler hvordan man skal forstå, utrede, behandle og forebygge psykiske lidelser.


Psykiske lidelser
Psykiske lidelser, eller mentale lidelser, er et samlebegrep for forskjellige lidelser og sykdommer som i første rekke rammer sinnet og bevisstheten og ikke den fysiske kroppen.
Psykiske lidelser påvirker blant annet oppførsel og væremåte, tanker og følelser og kan få store følger for dagliglivet og omgivelsene.
Psykiske lidelser kan skyldes arvelige, fysiokjemiske, psykologiske eller sosiale forhold.


Psykolog
som psykolog jobber du med å finne den beste behandlingsformen for mennesker i ulike livssituasjoner


Ungdomspsykiatri
Den delen av psykiatrien som beskjeftiger seg med psykiske lidelser, atferdsforstyrrelser og tilpasningsforstyrrelser hos ungdom.
I norsk barne- og ungdomspsykiatri definerer man ungdom som personer mellom 12 og 18 år.


Spilleavhengighet - Spillegalskap
en tilstand hvor en person har blitt avhengig av pengespill, og har mistet kontrollen over sitt forbruk

Publisert: 19.02.2009 08:49 Sist endret: 23.09.2016 08:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS