Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6% av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha redusert pris. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2018 er 2 910,- kroner per måned. I 2018 gjelder redusert oppholdsbetaling for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3, 4 og 5åringer fra 1. august 2016
Fra 1. august 2016 har alle 3, 4 og 5åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra 01.08.2018 er inntektsgrensen satt til 533 500 kroner per år.

Søknadsskjema

Beregning av inntekt
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Grunnlaget er summen av "Lønn og tilsvarende ytelser" sammen med "Renter, innskudd, verdipapir, andre kapitalinntekter mv." på selvangivelsen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert. Det må sendes dokumentasjon for søker samt ektefelle, registrert partner eller samboer.

Dokumentasjon som må leveres med søknaden
Selvangivelsen(e) for husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Det skal leveres dokumentasjon for søker og for ektefelle, samboer eller registrert partner med samme folkeregistrert adresse som søker.

Dersom du ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt, lønnsslipp og hvor lenge arbeidsforholdet varer. Søker er pliktig til å informere kommunen ved endring av inntekt og evt. andre endringer som kan påvirke vedtaket.

Søknadsfrist og vedtak
Søknader blir behandlet fortløpende. Vedtak vil gjelde fra måneden etter at søknad er mottatt.

Søknadsfristen for å få innvilget reduksjon fra og med 01.08.2018 er 01.06.2018. Søknader som sendes inn etter denne fristen vil bli behandlet fortløpende og vedtak vil gjelde fra den 1. i påfølgende måned. Vedtakene blir sendt søkere, med kopi til styrer i barnehagen.

Foresatte må søke på nytt for hvert barnehageår.

Søknaden blir ikke behandlet før all dokumentasjon er vedlagt. Dokumentasjon er selvangivelse fra 2016 evt. lønnslipp (bekreftelse på start og lengde på arbeidsforhold må vedlegges). Søknadsdato blir satt til den dagen søknaden er fullstendig.

Betaling av kost kommer i tillegg.

Søskenmoderasjon er inkludert i prisen i vedtaket.

Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Foreldre kan klage på vedtaket.

Foreldrebetaling - Utdanningsdirektoratet

Ved spørsmål – ta kontakt med:

Hartvik M. Eliasson - klikk for personkort
Hartvik M. Eliasson
fagansvarlig barnehage

Til toppen av siden

Publisert: 06.05.2015 08:19 Sist endret: 14.06.2018 13:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051