Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Barnehageplass/SFO - søknad - kommunale/private


Evt. spørsmål om barnehagesøknad rettes til barnehageadministrasjonen: barnehage.administrasjon@levanger.kommune.no
Spørsmål om SFO rettes til den enkelte skoles SFO

Søk barnehageplass   Endre barnehageplass

 

Hovedopptak i barnehager barnehageåret 2016/2017 - søk nå

Søknadsfristen for hovedopptaket er

1. mars 2016

Alle som har i dag har plass og som ønsker å endre plassen skal gjør dette ved å logge inn her - Endre barnehageplass. (Det skal ikke registeres ny søknad.)

Hovedopptaket gjelder søkere som ønsker plass i tidsrommet 01.08-15.09.16.

Søkere som ønsker oppstart utenfor dette tidsrommer deltar ikke i det ordinære hovedopptaket , men vil bli tildelt plass så framt det er ledige plasser. Søkere som ønsker plass før hovedopptaket, og som ikke får tilbudt plass før 01.08.16 vil automatisk delta i hovedopptaket.

Lovfestet rett til barnehageplass innebærer at alle som har sendt inn søknad innen fristen 1. mars har rett til å få barnehageplass i løpet av august måned dersom barnet det søker om har fylt ett år innen utgangen av august 2016.

Et forslag som regjeringen har sendt på høring innebærer, dersom det blir vedtatt, at barn født i september eller oktober 2015 har rett til plass fra høsten 2016. Dette vil kunne bli avklart før søknadsfristens utløp, og vil da altså gjelde barn som fyller ett år innen utgangen av oktober 2016.

For å påvirke mulighet for valg av barnehage oppfordres det til å søke inntil 6 barnehager.
Søkere som søker etter fristen har ikke krav på plass før evt. neste års hovedopptak, men kan få plass derom det er ledig plass etter at alle som har søkt innen fristen har fått plass.

Det kan ellers søkes om barnehageplass hele året. Dersom det er ledige plasser vil disse bli tilbudt aktuelle søkere fortløpende.

Klikk for kart med lenker


send send e-post til alle kommunale barnehager i Levanger kommune (outlook) - ren tekst (webmail)

send send e-post til alle private barnehager i Levanger kommune (outlook) - ren tekst (webmail)

Familiebarnehage     Til toppen av siden
En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem.
I Levanger kommune drives og eies de fleste av familiebarnehagene av en utdannet førskolelærer som også er styrer for barnehagen.
Ellers er det vanlig at daglige arbeidet med barna utføres av en familiebarnehageassistent. Assistenten får veiledning og oppfølging av en førskolelærer, som også er pedagogisk leder for barnehagen.
Familiebarnehageordningen og hjemmet må godkjennes av kommunen, familiebarnehagen får pedagogisk veiledning og den mottar offentlige tilskudd.

I Levanger gir følgende barnehager dette tilbudet fra august 2013:

  • Athene familiebarnehage
  • Heirsaunet familiebarnehage
  • Landstad familiebarnehage
  • Moa familiebarnehage
  • Mossingan familebarnehage


Betalingssatser - Søskenmoderasjon

Åpen barnehage     Til toppen av siden
Åpen barnehage er:
Et gratis pedagogisk tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en omsorgsperson.Ingen påmelding! Tilbudet kan benyttes hvor lenge og ofte en vil innenfor åpningstiden.
Tilbudet ledes av en førskolelærer.

I Levanger gir Ruffen Kanvas-barnehage dette tilbudet pr. dato.
For info om åpningstider etc. se barnehagens hjemmeside.
      

Publisert: 06.02.2013 10:47 Sist endret: 24.01.2017 12:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS