Gå til innhold Globalmeny Forsiden
nullmobbing_topp_bla

Si DIN mening - høringer, ettersyn - medvirkning

(Høringssaker Regjeringen>>)  

Innbyggerinitiativ - få med deg 300 underskrifter og få sak behandlet i kommunstyret

Si DIN mening i saker til politisk behandling ved å gå til aktuelt møte  

Logo brukt ved nyheter om Politikk, saklister/protokoller osv.

Klikk for arealplaner til offentlig ettersyn Årshjul for Levanger kommune

Aktuelt for innspill/medvirkning nå:

Klikk for innpillside  

Friluftslivskartlegging
Levanger kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder. Nå gjenstår kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring. Bidra til arbeidet ved å sjekke at "dine" områder er med!
Frist: 15. mars 2017

Klikk for plandokument som PDF  

Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal
Samkommunestyret i Innherred samkommune vedtok i møte 09.02.2017, sak 6/17, i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1, å legge forslag til Planstrategi 2017-2020 for kommunene Levanger og Verdal ut på høring.

Fristen for innspill til planen er 15. mars 2017

Send innspill til: postmottak@innherred-samkommune.no

Turstier, turveger og turløyper - send innspill
Turstier, turveger og turløyper
  Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) ble det vedtatt et utredningsbehov med hensyn til planlegging av turtraseer. 
Utredningen starter med en registrering - send DITT innspill
Kommunedelplan næring
Kommunedelplan næring
  Kommunedelplan næring er et verktøy for å sikre at kommunestyrets strategiske føringer for samfunnsutviklingen omsettes til handling, i sektorens prioritering av innsats.
Gjennom koordinering med øvrige kommunedelplaner, og ved å koordinere innsats fra ulike temaplaner, skal Kommunedelplan næring bidra til å fremme helhetlige og målgruppeorienterte løsninger for innbyggere og lokalsamfunn.

Til toppen av siden


 

Ferdige høringer

Budsjettdorslag Innherred samkommune 2017 - frist 16.11.16
Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2019
Frist: 16.11.16
Omsorgsboliger i Åsen - navn? - frist: 15.10.16

Omsorgsboliger i Åsen - navn? - frist: 15.10.16

Klikk for budsjettforslag 2017, Levanger kommune som PDF
Budsjett 2017 - økonomiplan 2017-2020
Frist for innspill: 21.09.16
Klikk for høringsside
Høringsfrist: 3. juni 2016
Kommunereformen
Kommunereformen
Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
Bredbånd i distriktene i Levanger
 
Høringsfrist 10. april 2016

Temaplan for økt sykkelbruk i Levanger og Verdal 2015-2018
Temaplan for økt sykkelbruk - Innspill/merkander til 26. juni 2015

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019
Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-2019 - høringsfrist: 16.12.15

Disposisjonsplan for Torsbustaden er lagt ut på høring.
Disposisjonsplan for Torsbustaden er lagt ut på høring.
Frist for uttalelse: fredag 20. november 2015

Klikk for å gå til spørreundersøkelsen
Om du ikke fikk til å komme på idédugnaden om kulturarenaer i Levanger, eller om du var der og har kommet på mer i ettertid, så kan du komme med innspill her. Det er mulig å svare fram til søndag 22. november 2015

Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
Bredbånd i distriktene i Levanger 
Høringsfrist 14. april 2015

Klikk for høringsforslag Kommundelplan kultur 2015-2022
Kommunedelplan kultur 2015-2022 
Høringsfrist: 6. januar 2015

Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018
Budsjett 2015 - økonomiplan 2015-2018 
Høringsfrist: 17. desember 2014

Høring temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet
Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet   
Frist: 28. november 2014

Klikk for høringsside
Kommuneplanens samfunnsdel
Frist: 26. november 2014

Kommunedelplan oppvekst - høring
Kommunedelplan oppvekst
Frist: 26. november 2014

Les om Kommundelplan helse og omsorg
Kommundelplan helse og omsorg
Frist: 8. oktober 2014
Til toppen av siden

Forslag til kulturmiljøfredning til offentlig ettersyn
Forslag til kulturmiljøfredning til offentlig ettersyn
Frist: 1. september 2014
Til toppen av siden

Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
Bredbånd i distriktene i Levanger - Gi innspill
Frist: 14. mai 2014
Til toppen av siden

Ordensreglement grunnskole
Ordensreglement grunnskole - frist: 31.03.14
Til toppen av siden

Publisert: 17.12.2008 12:09 Sist endret: 22.02.2017 13:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS