Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Valgstyret 24.05.17 - sak 4/17 - Stortings- og sametingsvalget 2017 - Valglokaler

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivsaknr: 2017/3346
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Valgstyret 24.05.17 4/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Valgting i Levanger kommune mandag 11. september 2017 holdes i følgende lokaler: 

 

Krets

Valglokale

1

Nesheim

Nesheim skole

2

Lysaker

Skogn barne- og ungdomsskole

3

Tuv

Ronglan samfunnshus

4

Markabygda

Markabygda montessoriskole

5

Ekne

Ekne grendehus

6

Åsen

Åsen barne- og ungdomsskole

7

Mule

Nordtun grendehus

8

Hegle

Frol barneskole

9

Okkenhaug

Breidablikk forsamlingshus

10

Halsan

Halsan barneskole

11

Levanger

Levanger rådhus

12

Ytterøy

Herredshuset


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget er mandag 11. september 2017.

I kommunestyrets møte 14.12.16, sak 60/16 ble følgende vedtatt: 

 • Levanger kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget 2017.
 • Stemmekretsene i Levanger kommune fra 2015 opprettholdes.
 • Valgstyret vedtar hvilke valglokaler som skal brukes på valgdagen.
 • Ved stortingsvalget 2017 avholdes det i Levanger kommune valg mandag 11. september 2017. Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30. 
 • Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i hht. valglov og valgforskriftens bestemmelser.


Etter valgforskriften pgr. 26 skal valgtinget holdes i passende lokaler som valgstyret bestemmer. 

I Levanger skal det holdes valg i 12 kretser. For kommunestyrevalget 2015 ble det vedtatt å holde valgting i følgende lokaler:

 1. Nesheim krets: Nesset Samfunnshus
 2. Lysaker krets: Reehaug Samfunnshus
 3. Tuv krets: Ronglan Samfunnshus
 4. Markabygda krets: Halltun Samfunnshus
 5. Ekne krets: Ekne Grendehus
 6. Åsen krets: Åsen Samfunnshus
 7. Mule krets: Nordtun Grendehus
 8. Hegle krets: Frol barneskole
 9. Okkenhaug krets: Breidablikk forsamlingshus
 10. Halsan krets: Bjørkheim Grendehus
 11. Levanger krets: Levanger Rådhus
 12. Ytterøy krets: Ytterøy Samfunnshus


Ved årets valg skal Levanger kommune bruke elektronisk avkrysning i manntall på valgdagen, jfr. slik som beskrevet i k-sak 60/16. Det understrekes at det da ikke er mulig å bruke papirmanntall som back-up løsning. Det betyr at det må legges til rette for elektronisk avkrysning i alle valglokaler i kommunen.  

Vurdering:

Rådmannen har etter befaring og drøfting med IKT-enheten kommet fram til at valglokalene må legges til kommunale bygg, hvor Levanger kommune har nettilgang. Dette for å sikre stabilt nett i valglokalene på valgdagen. I de stemmekretsene det ikke finnes kommunale bygg vil det bli lagt opp til bruk av lokal nettilgang. I alle lokalene skal det i tillegg legges til rette for bruk av mobildata som beredskapsnett (4G).

Rådmannen legger fram sitt forslag på valglokaler ut fra de muligheter som finnes i kretsene. Det overordnede målet vil uansett være å fortsatt sikre god tilgjengelighet til valg.

 Til toppen av siden

Publisert: 25.11.2010 12:40 Sist endret: 24.05.2017 15:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS