Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Stortingsvalg 2017 - 11. september 2017

Levanger kommune oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin, og dermed påvirke hvordan samfunnet skal utvikles!

På valdagen, husk:
Du vise LEGITIMASJON, og stemmingen går fortere for deg hvis du har med valgkort i stemmelokalet!


 

Forhåndsstemming Tidligstemming
Manntall Stemmerett
Legitimasjon Valgkort
Slik stemmer du Lister/partier som stiller til valg

 


Du må stemme i egen kommune på valgdagen. Ellers kan du forhåndsstemme.


Manntallet for Levanger kommune, 2017, legges ut til offentlig ettersyn i Levanger rådhus

Du må stå innført i manntallet for å kunne stemme. Du er stemmeberettiget i den kommunen der du var registrert bosatt 30. juni 2017.
Manntallet for Levanger kommune vil fra uke 29, til og med valgdagen 11. september 2017, ligge ute til offentlig ettersyn på Servicekontoret i Levanger rådhus.
Hvis du eller noen annen ikke er oppført i manntallet, eller det er en feil, kan du kreve at valgstyret retter opp dette. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Valgstyrets adresse: Valgstyret i Levanger, Pb. 130, 7601 Levanger, eller e-post: postmottak@levanger.kommune.no

Sametingets valgmanntall blir lagt ut til offentlig ettersyn også i det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg, fra uke 29 til og med valgdagen 14. september på Servicekontoret i Levanger rådhus. Henvendelser angående manglende oppføring eller feil rettes til sametinget.
Sametingets adresse: Sametingets valgnemnd, Kautokeinov. 50, 9730 Karasjok eller e-post: samediggi@samediggi.no
Til toppen av siden


"Tidligstemmegivningen" foregår i Servicekontoret i Levanger rådhus i den ordinærere åpningstiden fra 1. juli 2017.


Forhåndsstemmegivningen
i Levanger kommune foregår i tiden f.o.m.  **  -  **  2017 i Servicekontoret i Levanger rådhus.

OBS! Har du ikke fått valgkortet i posten, eller du har mistet det, vil du få nytt når du kommer for å forhåndsstemme. Ta med legitimasjon!

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag *. september 10.00-14.00, og torsdag *. september fra kl. 09.00-18.00.

Du kan stemme fra 1. juli dersom du ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Du må da kontakte din kommune og avtale tid for å stemme. Den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning starter ** 2017 og varer til og med **. september 2017. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet.

Har du behov for å forhåndsstemme i Levanger før ** 2017, er Servicekontoret i Levanger rådhus stemmelokale. Du kan forhåndsstemme i rådhusets åpningstid (mandag-fredag kl. 9-15.30).

På valgdagen må du stemme i den kommunen du har registrert bostedsadresse den 1. juli. Du kan bare stemme én gang.

Valgstyret har vedtatt at det i Levanger kommune skal mottas forhåndsstemmer for stortingsvalget 2017 ved følgende institusjoner:

  • Breidablikktunet
  • Levanger bo- og aktivitetssenter
  • Ytterøy helsetun
  • Sykehuset Levanger
  • Levanger videregående skole
  • Nord universitet
  • Skogn folkehøgskole
  • Stokkbakken omsorgssenter
  • Staup helsehus

 
Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene, både beboere, personale og andre velgere.

Syke og uføre kan sende søknad til kommunen om å få stemme hjemme.
Anmodning om slik stemmegivning rettes til valgstyrets sekretariat, tlf. 74 05 25 00, e-post: rmk@levanger.kommune.no  – søknadsfrist ** 2017.
Til toppen av siden

Valgting i Levanger kommune mandag 11. september 2017 holdes i følgende lokaler: 

 

Krets

Valglokale

1

Nesheim

Nesheim skole

2

Lysaker

Skogn barne- og ungdomsskole

3

Tuv

Ronglan samfunnshus

4

Markabygda

Markabygda montessoriskole

5

Ekne

Ekne grendehus

6

Åsen

Åsen barne- og ungdomsskole

7

Mule

Nordtun grendehus

8

Hegle

Frol barneskole

9

Okkenhaug

Breidablikk forsamlingshus

10

Halsan

Halsan barneskole

11

Levanger

Levanger rådhus

12

Ytterøy

Herredshuset

 Til toppen av siden

Stemmestyrer

For stortingsvalget 2017 er følgende medlemmer, ledere og nestledere i stemmestyrene:

Ekne krets
Knut Jostein Brenne leder
Marianne Kjeldsen Dalen nestleder
Trude Matberg  
Lars M. Nordgård  
Morten Tvete  
Siv Laila N. Tronstadhagen  
   
Halsan krets
Marit Wangberg leder
Bjørn Heggelund nestleder
Grete Hokstad  
Anne Storsve Olsen  
Asgeir Skogås  
Terje Lund  
Toril Strømmen  
   
Hegle krets
Vegard Riseth Granaune leder
Annikken Kjær Haraldsen nestleder
Tove Randi Olsen  
Olav Strid  
Berit Johansen  
Eva Jørgensen Lyster  
Kasper Tronstad  
Jørn R. Eriksen  
Heidi Kristin Holm Bolkan  
Anita Pettersen  
   
Levanger krets
Marit Heistad leder
Rune Reinsborg nestleder
Eimund Aamot  
Ivan Sundal  
Bjørg A. Boneng  
Siri Okkenhaug Bævre  
Anne Grete Wold  
Ole Wanderås  
Morten Lilleeng  
Kirsti Børseth  
   
Lysaker krets
Stig H. Søraker leder
Linda N. Svendgård nestleder
Inge A. Arntsen  
(Bodil Rønning)  
Inger Sætre  
Lars Erichsen  
(Olav Norberg)  
Anne Kristin Holthe  
Aud Kristin Wiborg  
Hans Bremer Mejdal  
   
Markabygda krets
Øystein Sjevelås leder
Guri Alstad nestleder
Mildrid A. Hjelmstadbakk  
Asle Granås  
Kari B. Jessen  
   
Mule krets
(Randi Haugskott) leder
Per Henrik Bykvist nestleder
Arild Lyngroth  
Heidi Slåtsve  
Ann Karin Sliper  
Jostein Kålen  
   
Nesheim krets
Jens Ludvik Jenssen leder
Sissel Jørstad nestleder
Sturla Lorås  
Gro Toldnes  
Anne Grete Krogstad  
Marit Wang Eriksen  
Tone Elden  
Martin Bjørnaas  
Tove Berg  
   
Okkenhaug krets
Hilde Haugan Hynne leder
Sigbjørn Matberg nestleder
Geir Ole Nilsen  
Heidi Munkeby Fenne  
Kari Hynne Skjerpe  
Jostein Hulbækdal  
   
Tuv krets
Leif Ketil Lorentsen leder
Ingrid Brattgjerd nestleder
Berit Ronglan  
Arve Brenne  
Bodil Worum  
(Nils Vestrum)  
   
Ytterøy krets
Stein Ove Winnberg leder
Tove Åsmul nestleder
Kathrine Nøst  
Karl Laugsand  
Erling Forberg  
Anita Lønvik  
   
Åsen krets
Grete Lillenes leder
Håvar Skjesol nestleder
Hilde Flekstad  
Arild Børseth  
Anne S. Vordal  
(Kjell Olav Einarsve)  
Elin Hagnes Berg  

14.07.17 Kjell Olav Einarsve, frittatt fra vervet som stemmestyremedlem i Åsen krets
14.07.17 Nils Vestrum, fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Tuv krets
14.07.17 Bodil Rønning, fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Lysaker krets
14.07.17 Olav Norberg, fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Lysaker krets
14.07.17 Randi Haugskott, fritatt fra vervet som stemmestyremedlem i Mule krets

  Til toppen av siden

Publisert: 25.04.2016 12:08 Sist endret: 18.07.2017 11:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS