Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Trafikksikkerhetsutvalget 2015-2016

Trafikksikker kommuneMedlemmer, valgt 11.11.15 (merknader):


I tillegg møter:
Roar Eriksen, kommunalteknikk
+ representant for politiet
Barnerepresentanten

Saker som ønskes behandlet sendes leder Gunnar Løvås. Legg gjerne ved digitale foto for å illustrere problemene.

Møtekalender - dokument i PDF-format
Dato/
protokoll
Saksnr./
sakliste

Merknad
2018
01.02.18 1-5 Kl. 16, Tiltak i temaplan trafikksikkerhet, møteplan 2018
22.03.18    
15.05.18    
18.06.18    
2017
19.01.17 1-4 Prosedyrer skoleskyss - Evaluering trafikk - Minnemarkering Verdal - Bussholdeplass v/Gilstadsaga
20.04.17 1-6 Trafikksikker kommune - Befaring Ytterøy og Nesheim skoler - Sentrumsboliger Åsen
10.05.17 sakliste Ytterøy barne- og ungdomsskole - Nesheim skole
17.08.17 11-14 Revisjon trafikksikkerhetsplan - Skoleskyss fv. 120, Markabygd - Plassering av renovasjonsdunker Vollamarka, Åsenfjord
23.10.17 15-17  Brev fra lnnherred MA - Manglende gatelys/bratte sideveger - Farlig kryss Vollavegen/Solhaugvegen - Trafikklys i krysset Kirkegata/Tollbugata
14.12.17 18  Temaplan trafikksikkerhet
2016
04.02.16 1-6  
08.03.16 befaring Befaring ved grunnskolene i Levanger
11.04.16   Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, møte i Levanger
28.04.16 1-3  
04.10.16 1-4 kl. 16
13.12.16 39-48 Fylkets trafikksikkerhetsutvalg, møte i Levanger
2015
20.01.15 1-4  
08.12.15 1-5 Første møte i nytt utvalg etter valget 2015


Merknader


Om trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutlaget er et underutvalg til Plan- og utviklingskomiteen, jfr. PUK-sak 66/15:

  1. Trafikksikkerhetsutvalget organiseres som et arbeidsutvalg under Plan- og utviklingskomiteen.
  2. Arbeidsutvalget består av 3 medlemmer fra Plan- og utviklingskomiteen. Barnetalspersonen har møte-, tale- og forslagsrett i arbeidsutvalget.
  3. Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget.
  4. Plan- og utviklingskomiteen har det overordna ansvaret for trafikksikkerhetsplaner og at trafikksikkerheten blir ivaretatt på alle plannivå i kommunen.
  5. Trafikksikkerhetsutvalgets arbeids- og ansvarsområder avklares i egen sak for Plan- og utviklingskomiteen.

Til toppen av siden 

Historikk ==========================

Medlemmer 2011-2015

Medlemmer (merknader):

Merknader 2011-2015


Medlemmer 2007-2011 - puk-sak 114/07


historikk før 2010>>

Til toppen av siden

Publisert: 24.03.2010 10:00 Sist endret: 13.02.2018 07:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS