Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 - sak 77/17- Referatsaker

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 06.12.17 77/17

 

* dokument PDF KUN lenket i saker med avslag og andre spesielle referatsaker


RS 644/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Garasje benyttet som anneks - 1719/232/169 Hesttrøa 15 - Monica og Terje Berge Heggem

RS 645/17

Utvidet forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, tvangsmulkt, forelegg - Forhold i strid med plan- og bygningsloven - 1719/ Sandvikvegen 386 - Raymond Molberg

RS 646/17

Godkjent - Søknad om grunnarbeider i forbindelse med oppføring av tilbygg - 1719/220/20 Vuddudalen 487 - Kortmans Lysfabrikk AS

RS 647/17

Godkjent - Søknad om montering av stålpipe i eksisterende bygning - 1719/276/20 Alosavegen 41 - Mads Eklo.

RS 648/17

Vedtak - Punktfester 1719/316/1 Frol Bygdealmenning - 6 tomter Jamtkneppet hyttefelt II - Godkjent

RS 649/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje uten tillatelse - 1719/48/42 Bygdavegen 117 - Margareth og Stig Gøran Brenne

RS 650/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje uten tillatelse - 1719/213/35 Stokkanvegen 47 - Gunn- Nina Haugom Reinås og Rune Reinås

RS 651/17

Søknad om igangsettingstillatelse for tilbygg/ombygging av bolighus - 1719/275/896 Skolevegen 21 C - Marte Skoglund og Hermann Leithe - Godkjent

RS 652/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje uten tillatelse - 1719/303/2 Fossenvegen 72 - Trine og Morten Munkeby

RS 653/17

Søknad om oppføring av tak over kjellernedgang - 1719/314/50 Movaldet 2 - Robert Justad - Godkjent

RS 654/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Oppføring av garasje uten tillatelse - 1719/35/5 Mønsterhaugvegen 203 - Annbjørn Aabakken

RS 655/17

Godkjent - Søknad om oppføring av garasje - 1719/21/8 Støreshøgda 139 - Trond Vegar Trustrup

RS 656/17

Vedtak om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - Sti anlagt uten tillatelse - 1719/232/1 Lo - Lornts Asmund Hovdal

RS 657/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/115/1 Ådal - Hallvard Krislok - Fradeling av bebygd fritidseiendom - Grønningsvegen 886 - Godkjent

RS 658/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/6/53 Nordsivegen 257 - Vigdis Kjønstad.

RS 659/17

Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/275/218 Ulvevegen 5 - Egil Skjelbred - Godkjent

RS 660/17

Godkjent - Søknad om endring av og tilbygg til eksisterende redskapshus - 1719/152/1 Byavassvegen 79 - Jens Petter Furunes

RS 661/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting, tvangsmulkt og forelegg - Utebod/garasje oppført uten tillatelse - 1719/2/74 Linkjeldevegen 7 - Iris Anita Løvås og Rune Aardal

RS 662/17

Godkjent - Søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av bolighus - 1719/6/166 Enga 4 - Andreas Nilsen

RS 663/17

Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter for oppføring av ny bolig - 1719/259/2 Hojemsvegen 137

RS 664/17

Forhåndsvarsel om pålegg om søknadsplikt, retting og tvangsmulkt - 1719/315/280/0/2 - Sjøgata 17 - Idun Eiendom AS

RS 665/17

Godkjent - Søknad om tilbygg og fasadeendring bolighus - 1719/4/22 Jakob Schives veg 45 - Gudmund Fjær Olsen

RS 666/17

Søknad om oppføring av sykkelparkeringshus Momarka Barnehage - 1719/314/180 Halssteinvegen 1 - Levanger kommune - godkjent.

RS 667/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/23/32 Støreshøgda 193 - Tor Johnny Friberg

RS 668/17

Godkjent - Søknad om å legge nytt tak på bolighus - 1719/315/105 Jernbanegata 20 B - Aud og Vidar Graadal

RS 669/17

Godkjent - Søknad om igangsettingstillatelse for riving av eksisterende garasje og oppføring av ny garasje m/bod - 1719/275/511 Ludvig Bremers veg 12

RS 670/17

Søknad om oppføring av sykkelparkeringshus ved Ungdommens hus - 1719/315/226 Kirkegata 11 - Levanger kommune - godkjent.

RS 671/17

Søknad om oppføring av redskapsbu - 1719/147/1 Byavassvegen 411 - Markhusan AS - Godkjent

RS 672/17

Godkjent - Melding om endring av ansvarsretter for oppføring av fritidsbolig og anneks - 1719/244/94

RS 673/17

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr for bruk uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest - 1719/274/23 Helge Ingstads veg 13 og 15 - Grande Entreprenør AS

RS 674/17

Søknad om oppføring av redskapshus/verksted - 1719/289/2 Kløvjanvegen 109 - Jan Lyng - Godkjent

RS 675/17

Godkjent - Søknad om innglassing av terrasse - 1719/275/28 Gamle Kongeveg 72 A - Fritz Pettersen

RS 676/17

Godkjent - Søknad om tilbygg til bolighus - 1719/37/44 Mønsterhaugvegen 16 - Thor Ivar Gravdahl

RS 677/17

Søknad om endring av gitt tillatelse  - 1719/314/4 og 13 - Kirkegata 2 - Bygg P - Godkjent

RS 678/17

Godkjent - Søknad om opparbeidelse av veg - 1719/232/7 Sagtun

RS 679/17

Godkjent - Søknad om  bruksendring av sokkeletasje - 1719/280/21 Okkenhaugvegen 331 - Frode Bergquist

RS 680/17

Godkjent - Søknad om rehabilitering av skorstein - 1719/6/6 Nordsivegen 276 - Annar Kjønstad.

RS 681/17

Søknad om oppføring av boder - 1719/276/7 Vestgårdvegen 6 - Vestgård Terrasse v/Audun Jermstad - Godkjent

RS 682/17

Vedtak - Deling av eiendommen 1719/214/19 Stokkberget - Innherred Eiendomsutvikling AS - Tilleggsareal til 1719/213/42 Boligformål - Godkjent
    Til toppen av siden

Publisert: 26.04.2017 13:44 Sist endret: 06.12.2017 16:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051