Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 26.04.17 - sak 43/17 - Tilskudd til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn i samspill med frivillige lag og foreninger

Espen Lyngsaunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Espen Lyngsaunet
Arkivref. 2017/2869
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.04.17 43/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det gis tilskudd etter følgende fordeling;

Søker

Beskrivelse

Søkte midler

Forslag tildeling

Velforeningene i Holåsen PDF

Aktivitetstrapp på ca. 70 meter i gamle hoppbakken, Holåsen øst.

87.500 kr

87.500 kr

Skogn Menighetsbarnehage PDF

Gapahuk i skogsområdet i Holåsen, for allmenheten. Denne er tenkt ikke langt fra gamle hoppbakken Holåsen.

35.000 kr

35.000 kr

Ekne Idrettslag PDF

Tiltak på stien til Torvmyra. Dette er en sti som er tilpasset rullestolbrukere, og er med på 10 på topp i 2017.

10.000 kr

10.000 kr

Ekne og Ronglan Idrettslag PDF

Tiltak på stier og parkeringsplasser ved «nye våttåbergtårnet» Arbeidet gjelder forbedring av stier og parkering. Dette er også en 10 på topp i Levanger.

25.000 kr

25.000 kr

Skognbygda 4H PDF

Innkjøp av benker og bålpanne ved gapahuk på Sjenkberget i Finne. Mange turstier i området, og ønsker å samle disse ved gapahuken.

10.000 kr

10.000 kr

Skogn Rotaryklubb PDF

Opprusting av eksisterende stier og 2 nye gangbroer på kulturstien FAR ETTER FOLK.

7.500 kr

7.500 kr

Renniælva grendelag Skogn PDF

Naturleikeplass/aktivitetsløype ved friområde, Renniælva. Området har i dag Lavvo, sene, lekeapparater for barn, griller ol.

25.000 kr

25.000 kr

Totalt

 

 

200.000 kr.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Levanger kommunestyre, sak 47/16 – Budsjett 2017 og Økonomiplan for 2017-2020, der kr. 200.000,- av midler foreslått til reinvesteringer i Stadionparken ble omprioritert og bevilget til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn i samspill med frivillige lag og foreninger. 


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Midlene ble kunngjort både på kommunens hjemmeside, lokalavis og delt på sosiale medier. Det var totalt 14 søkere. 4 av disse ble flyttet over til kulturenheten som saksbehandler søknader om aktivitetstilskudd. 

Vurdering:

Enhet Kommunalteknikk har vurdert søknadene og kommet frem til at 7 av søknadene bør få støtte og 3 får avslag. Søknadene er vurdert i forhold til hvor mange som tiltaket treffer og på beliggenhet av tiltaket. To av de som fikk avslag søkte også på trimtrapp, som er foreslått innvilget til en annen av søknadene. 

Rådmannen gjør oppmerksom på at tilskudd ikke kan finansieres over investeringsbudsjettet slik kommunestyret vedtok. Budsjettjustering vil blir foreslått i forbindelse med behandling av regnskap for 1. tertial 2017. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 26.04.2017 14:52
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS