Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.05.17 - sak 55/17 - Årsmelding 2016 fra SMISO Nord Trøndelag - senter mot incest og seksuelle overgrep

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2017/693
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.05.17 55/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Årsmelding 2016 for senter mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Trøndelag tas til orientering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I følge rundskriv Q22/2014 fra Barne og likestillingsdepartementet følger det at vertskommunen for sentrene har et ansvar for å føre et tilsyn med drift og økonomistyring i sentrene. Budsjett og regnskap skal hvert år behandles av kommunens økonomiutvalg. Årsmeldingen sendes derfor til orientering for formannskapet som økonomiutvalg.

Vedlegg:

1

Årsmelding 2016 fra SMISO Nord Trøndelag - senter mot incest og seksuelle overgrep PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Senter mot incest og seksuelle overgrep - SMISO skal være et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og senteret samarbeider med relevante instanser både på individ- og system-nivå. Rundt enkeltbrukere deltar senteret i samarbeidsmøter der brukeren selv har et ønske om dette. På systemnivå har senteret hatt samarbeidsmøter og informasjonsutveksling med blant andre PPT, NAV, helsesøstre og leger også i 2016. 

Vurdering:

Årsmeldingen gir et godt bilde av aktiviteten og utviklingen i senteret. Tjenestene fyller derfor forpliktelsene i f.h.t. rundskrivet fra BLD.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.05.2017 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS