Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.05.17 - sak 54/17 - Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/2735 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.05.17 54/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med oppstart av Mintage Sushi med beliggenhet Håkon den gode gate 2 i Levanger ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019. 
  2. F.nr. 15.12.89, Einar Opheim jr., og f.nr. 06.10.90, Stig Therkildsen, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS, har i brev mottatt den 06.04.2017 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med oppstart av Mintage Sushi med beliggenhet Håkon den godes gate 2 i Levanger. 

F.nr. 15.12.89, Einar Opheim jr., og f.nr. 06.10.90, Stig Therkildsen, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 997 957 938, Mintage Holding AS, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i forbindelse med oppstart av Mintage Sushi i Håkon den godes gate 2 på Levanger ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 15.12.89, Einar Opheim jr., og f.nr. 06.10.90, Stig Therkildsen, tilrås godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.05.2017 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS