Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.05.17 - sak 53/17 - Foretaksnummer 818 641 672, Kari-Palari huset v/ Frank Thore Haugskott. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/2149
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.05.17 53/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 818 641 672, Kari Palari-huset v/ Frank Thore Haugskott, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Helga den fagres gate 12 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F.nr. 08.05.69, Frank Thore Haugskott, og f.nr. 19.10.61. Bjørn Roger Haugskott, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.          


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 818 641 672, Kari Palari-huset v/ Frank Thore Haugskott, har den 15.03.2017 søkt om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet relatert til Helga den fagres gate 12. 

Virksomheten vil kun utøve skjenking ved arrangement for voksne.

F.nr. 08.05.69, Frank Thore Haugskott, og f.nr. 19.10.61, Bjørn Roger Haugskott, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.  

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 818 641 672, Kari Palari-huset v/ Frank Thore Haugskott, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 08.05.69, Frank Thore Haugskott, og f.nr. 19.10.61, Bjørn Roger Haugskott, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.05.2017 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS