Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.05.17 - sak 50/17 - Søknad om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/3490
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.05.17 50/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Søknad fra foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS (fhv Backlund Restaurantdrift AS), om flytting av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 fra Kirkegata 41 til Sjøgata 17 innvilges. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad og uttalelse fra politiet. 

Saksopplysninger:

Brygga Restaurantdrift AS (fhv Backlund Restaurantdrift AS) v/ Knut Strugstad, foretaksnummer 980 090 752, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til Kirkegata 41. I forbindelse med flyttingen, er naturlig nok navnet på firmaet endret. 

Grunnet organisatoriske endringer har virksomheten avsluttet sitt engasjement ved Thon Backlund Hotell og selskapet vil gjenoppstå i Mama Rosa brygga med adresse Sjøgata 17. Virksomheten som har gyldig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i de forannevnte lokaler fram til den 31.12.2019, foretaksnummer 915 068 634, Onkel Pizzeria og Grill AS, vil da bli bragt til opphør.

Restaurantfasilitetene ved Thon Hotel Backlund er under renovering og søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for denne virksomhet vil bli fremmet for formannskapet den 07.06.2017.

F.nr. 23.09.55, Knut Strugstad, og f.nr. 03.10.78, Toril Arndal, vil fortsatt ha rollene som henholdsvis styrer og stedfortreder hva angår denne skjenkebevilling som nå er søkt flyttet til ny lokasjon.

Politiet har vært forelagt saken og har ingen merknader til flytting av skjenkebevillingen, jfr. alkohollovens § 1-7, 2. l.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet og har ingen merknader til den planlagte flyttingen av virksomheten fra Kirkegata 41 til Sjøgata 17.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.05.2017 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS