Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.05.18 - sak 50/18 - Pøbben v/ Innherred Pub & Bardrift AS. Søknad om virksomhetsoverdragelse for alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref.: 2018/9549 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.05.18 50/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet med beliggenhet Sjøgata 14 overføres fra foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS v/ Pøbben til foretaksnummer 920 421 474,     Innherred Pub & Bardrift AS v/ Pøbben, og med en varighet på bevillingsperioden satt til den 31.12.2019.
  2. F.nr. 09.05.93, Lena Marie Kristensen, og f.nr. 26.06.65, Ann Ovedie Soltvedt, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene og politiet. 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS v/ Pøbben med beliggenhet Sjøgata 14, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019, jfr. formannskapets vedtak i sak nr. 68/17 av den 07.06.2017.

Grunnet virksomhetsoverdragelse søkes den forannevnte skjenkebevilling overført til foretaksnummer 920 421 474, Pøbben v/ Innherred Pub & Bardrift AS.

F.nr. 09.05.93, Lena Marie Kristensen, og f.nr. 26.06.65, Ann Ovedie Soltvedt, søkes godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Nødvendige kunnskapsprøver er gjennomført og bestått.

Det har i en årrekke vært pubdrift relatert til lokalene i Sjøgata 14 og bevillingperioden løper til den 31.12.2019.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l. vært forelagt politiet og skattemyndighetene til vurdering. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet. Jeg vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at foretaksnummer 920 421 474, Pøbben v/ Innherred Pub & Bardrift AS, Sjøgata 14,  gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.

F.nr. 09.05.93, Lena Marie Kristensen, og f.nr. 26.06.65, Ann Ovedie Soltvedt, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.05.2018 20:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051