Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.05.18 - sak 45/18 - TV-aksjonen 2018 - oppnevning av kommunekomite

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/9323 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.05.18 45/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 til Kirkens Bymisjon oppnevnes: 

Som nestleder oppnevnes:

_____________________________ 

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Brev fra fylkesaksjonsleder i Trøndelag, datert 3.5.18 


Saksopplysninger:

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober, og aksjonen er landets største dugnad.  

De siste årene har formannskapet vedtatt slik kommunal komite for TV-aksjonen:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2017 til UNICEF oppnevnes:

Gerd Haugberg

Som nestleder oppnevnes:
Ordføreren

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen.  

Vurdering:

Kommunekomiteen med folkevalgt leder er oppfattet som viktig for å få til det nødvendige engasjement og oppslutning om aksjonen, og ikke minst i forhold til å mobilisere frivillige til å bidra som bøssebærere etc. 

Samtidig er det en betydelig administrativ oppgave å være sekretariat for komiteen.

Levanger har vært så heldig at vi har hatt samme folkevalgte leder av komiteen en årrekke og rådmannen har kunnet peke ut den samme sekretæren. Nytt fra 2014 var at flere i administrasjonen fikk erfaring fra arbeidet med tv-aksjonen. Servicekontoret bidro med sekretariatsfunksjonen og det ble opprettet en komite hvor flere ressurspersoner fra administrasjon og ulike lag og foreninger deltok. Dette ønskes videreført også i år, sammen med valgt leder og nestleder fra formannskapet. Frivilligsentralen og evt andre representanter fra frivillige lag og foreninger kan også tenkes inn i komitéen.

Dersom formannskapet slutter seg til en slik modell tilrås at ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.05.2018 20:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051