Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.08.17 - sak 76/17 - Budsjettjustering investeringsbudsjett 2017 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2017/5327
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.08.17 76/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommunes investeringsbudsjett endres slik:

Prosjekt 660406 Ny veg Moan, rundkjøring, p-plass reduseres med kr. 3.000.000,-
Prosjekt 660423 Gang-/sykkelveg Moan styrkes med kr. 3.000.000,- 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommunes økonomireglement PDF

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Formannskapet har i henhold til økonomireglementets pkt. 6.4 fullmakt til å styrke en post i investeringsbudsjettet ved tilsvarende reduksjon i en annen post i investeringsbudsjettet. Forutsetningen er at dette kan gjøres uten at finansieringsplanen for de to postene sett under ett må endres, og at endringen ikke gjøres på en slik måte at en overskridelse av et kostnadsoverslag, som er vedtatt av kommunestyret, dekkes inn før dette på forhånd er forelagt kommunestyret til godkjenning.

Vurdering:

I forbindelse med utfylling/oppfylling av området ved nye Levanger stadion ble eksisterende gangsti ytterst på fyllinga utfylt med steinmasser. Dette gjelder strekningen fra Levanger camping og fram til barnehagen på Moan.

Området må gjøres framkommelig igjen. Tanken var å ruste opp gangstien i 2018, men rådmannen ser nå nødvendigheten av oppbygging og belysning av ny gangveg allerede i år. Det anses som «bortkastede» midler hvis man nå gruser opp og gjør gangstien midlertidig fremkommelig, for så å ta igjen arbeidet neste år.

På investeringsbudsjettet er det avsatt 10 mill. kroner til ny veg Moan og rundkjøring ved videregående. Her blir det av forskjellige årsaker ikke benyttet mer enn ca. 5 – 6 mill. i år, som er bygging av vegen ned til Moanområdet fra videregående. Rådmannen anser at prosjektene på Moanområdet har samme «formål», og foreslår å omdisponere 3 mill. av de budsjetterte 10 mill. til bygging av gang/sykkelveg langs Eidsbotn.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.08.2017 14:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS