Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.08.17 - sak 75/17 - Forslag om endring av vegnavn på Bruborg og søknad om oppsett av skilt/navn på sted

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2006/3657 - /L32
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.08.17 75/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Søknad fra Steinar Strømberg-Lorvik om at treskilt med betegnelsen «Egil Strømbergs Plass» kan settes opp ved branntomta til fhv. Strømberg båtbyggeri ved Byborgvegen avslås.
  2. Forslag fra Arne Wahlstrøm om endring av vegnavn på Bruborg fra «Olaf Eklos vei» til «Alv Østerås vei» avslås.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Søknad fra Steinar Strømberg-Lorvik om oppsett av skilt/navn på sted.
  2. Forslag fra Arne Wahlstrøm om endring av vegnavn på Bruborg fra «Olaf Eklos vei» til «Alv Østerås vei».


Saksopplysninger:

Levanger kommune har mottatt 2 henvendelser om vegnavn. 

Steinar Strømberg-Lorvik ønsker at avdøde Egil Strømberg hedres med et treskilt med betegnelsen «Egil Strømbergs plass» ved branntomta til fhv. Strømberg båtbyggeri ved Byborgvegen. Forslagsstiller ønsker med denne henvendelse å hedre sin svigerfar på et sted der han oppholdt seg mye fram til han døde den 18.12.2015.

Arne Wahlstrøm har rettet en henvendelse om at «Olaf Eklos vei» endres navn til «Alv Østerås vei».

Som det framgår av kartutsnittet under er Olaf Eklos veg en vegstubb som tar av fra nederste del av Jamtvegen (Brusvebakken) og går i nordlig retning mellom Gamle Kongeveg og Ringvegen.

Klikk for større kart

Forslagsstiller er av den mening at Olaf Eklo ikke markerte seg i dette område i stor grad og at veien mange år tilbake i tid ble kalt for «Østeråsveien». Alv Østerås var i mange år kjøpmann der oppe og videre en kjent forbundsdommer i fotball.

Vurdering:

Levanger kommune har ikke særlig praksis for å gi områder betegnelsen «NN plass» for å hedre enkeltpersoner eller bedrifter. Etter hva rådmannen har oversikt over er dette i nyere tid bare gjort i forbindelse byggingen av Trønderhallen i 2011, da plassen framom bygningen ble gitt betegnelsen «Marit Breiviks plass». Dette for å hedre den tidligere håndballspiller og landslagssjef i håndball.  

Etter rådmannens vurdering bør en reservere begrepet til lignede tilfeller. En «Plass» med offisielt navn gir også forventninger om en viss standard på opparbeidelse og vedlikehold. Rådmannen ser ikke at dette er en naturlig oppgave for kommunen i det foreslåtte tilfelle. Rådmannen vil derfor etter en totalvurdering tilrå at søknaden avslås.

Olaf Eklos veg fikk denne betegnelsen etter vedtak i formannskapet på 1990-tallet. Det ble da gjort en totalvurdering som rådmannen ikke ser noen grunn til å endre på. Kommunens myndighet til å fastsette gatenavn/adresser ligger i matrikkellovas §21: «Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen gjer endeleg vedtak om offisiell adresse, skal dei som vedtaket får verknad for, få høve til å uttale seg»

Dersom formannskapet er av den oppfatning at det bør endres gatenavn i dette tilfelle må kommunen iverksette saksbehandling etter disse bestemmelsene. Det tiltrås ikke.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.08.2017 14:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS