Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.08.17 - FO 3/17 - Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Søksmål i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune

LO-advokatene har stevnet Levanger kommune for retten i forbindelse med arbeidsforhold i Levanger kommune, nærmere bestemt i forbindelse med nedleggelsen av Dagsverket.

Det har nå gått tre år siden et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti la ned Dagsverket. I etterkant av nedleggelsesvedtaket har den tidligere Dagsverket-utvikleren Svein Olav Skogstad havnet i konflikt med kommunen. Han har blitt erklært illojal av arbeidsgiver, kalt inn på teppet til kommunens ledelse og fikk forhåndsvarsel og tilrettevisning for sine ytringer i lokalavisa.

Det ble opprettet personalsak mot Skogstad, men forhåndsvarselet havnet i den elektroniske møtekalenderen og ble tilgjengelig for alle ansatte i samkommunen. Først etter nesten to år ble forhåndsvarslet og tilrettevisningen trukket tilbake av Levanger kommune, men det skjedde ikke før Sivilombudsmannen varslet et møte med rådmann og ordfører og en opprydding i saken.

Helt til slutt kan vi også nevne at ordføreren avviste en interpellasjon (video) fra SVs Jostein Trøite om å beklage ovenfor Skogstad den urettmessige behandlingen han har vært utsatt for, og i juni kunne vi lese gjennom lokalmedia at saken har havnet i rettssystemet, med andre ord: Det er levert et stort søksmål hvor kommunen er stevnet for retten.


Spørsmål til ordføreren:

  1. Tar ordføreren selvkritikk for måten kommunen har håndtert saken på?
  2. Hva er ordførerens videre strategi i saken?

Karl M. Buchholdt - klikk for personkort
Karl M. Buchholdt
, V
 

behandling


Reglement: Interpellasjoner/spørsmål

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 16.08.2017 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS