Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 10.01.18 - sak 5/18 - Vedtekter for SMISO-NT

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2014/4432
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 10.01.18 5/18
Kommunestyre    

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Levanger Kommunestyre vedtar de foreslåtte vedtektene 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunelovens § 63 og Stiftelsesloven §§ 50, 51 om saksbehandling og fastsetting av vedtekter for kommunale foretak.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Styret til SMISO har forslag på nye vedtekter til senteret. Styret har allerede vedtatt de ny vedtektene i styremøte i oktober. Ved opprettelse av et kommunalt foretak som en stiftelse vil være, må man ta hensyn til kommuneloven ved endring av stiftelsens vedtekter jf. § 10 som sier at endringer i vedtektene treffes av kommunestyret eller fylkestinget selv.

Deretter kan man søke om vedtektsendringer til Lotteri- og stiftelsestilsynet. 

Grunnen til vedtektsendringene er at senteret har sett på formålene til senteret og funnet disse litt lite oppdaterte i forhold til dagens behov for veiledning og aktiviteter ved senteret, undervisning til skoler og fagfolk samt samarbeid med andre senter.

I tillegg har man ikke praktisert samarbeidsutvalg som er nevnt i senterets vedtekter § 8, på mange år.

Vurdering:

Forslaget til nye vedtekter vil i større grad samsvare med senterets mål og intensjoner.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2018 08:20
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051