Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Driftskomiteen 14.02.18 - sak 5/18 - Oppnevning av medlemmer til samarbeidsutvalgene for institusjonene - for perioden 2018-2019

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7266
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 14.02.18 5/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Som representanter til Levanger kommunes samarbeidsutvalg – institusjoner – perioden 01.01.18 – 31.12.19 oppnevnes:

Breidablikktunet

Medlem

Vara

Levanger seniorråd

Olaug Husby

Gunvor Arnstad

Politisk representant

 

 

Stokkbakken omsorgssenter

Medlem

Vara

Åsen pensjonistlag

Torbjørn Nyborg

 

Åsen Rotaryklubb

Frode Kokkin

 

Åsen Sanitetsforening

Unni Lundby Hammeren

Kari Husby

Pårørendeforeningen

Tore Almli

 

Ansatterepresentant

Anniken Kvam Norberg

 

Beboere

 

 

Levanger seniorråd

Jon Wold Mo

Guri Skjesol

Politisk representant

 

 

Skogn helsetun

Medlem

Vara

Levanger seniorråd

Odd Harald Bjørnøy

Evelyn Nordli

Politisk representant

 

 

Levanger Bo- og Aktivitetssenter (LBAS)

Medlem

Vara

Beboer

Øyvind Saltvik

 

Ansatterepresentant

Anne B Berg

 

Ansatterepresentant

Ole Jonny Rønning

 

Levanger seniorråd

Vigdis Skårdal

Hans Fredrik Donjem

Politisk representant

 

 

Ytterøy helsetun

Medlem

Vara

Ytterøy Pensjonistlag

Else Berit Sandstad               

Anne Kari Gjermstad

Røde kors

Liv Winje                              

Petter Vandsvik

Nasjonalforeningen

Ivar Brattaker                        

Harald Skjørstad

Venneforeningen

Brit Saltvik                            

Solfrid Grande

Ansatterepresentant             

Rita Skjerve                          

Tove Saltvik

Ansatterepresentant 

Ellen Hansen                         

Tove Saltvik

Levanger seniorråd

Olav Støre

Brit Saltvik

Politisk representant

 

 

 

  • Ordføreren gis fullmakt til å oppnevne de medlemmer som ikke er avklart, etter driftskomiteens behandling av saken, når forslag på kandidat(er) er klare.
  • Ordføreren gis fullmakt til å forestå eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har delegert til driftskomiteen å oppnevne medlemmer/varamedlemmer til samarbeidsutvalgene ved institusjonene i Levanger kommune. Medlemmer til samarbeidsutvalgene blir oppnevnt for 2 år av gangen. Det må således oppnevnes medlemmer til samarbeidsutvalgene for perioden 01.01.2018 - 31.12.2019.
Levanger seniorråd, lag, organisasjoner og ansatte har fremmet forslag men det mangler fortsatt tilbakemelding fra flere.  

Vurdering:

Av praktiske grunner råder rådmannen driftskomiteen til å vedta at ordføreren kan forestå oppnevning av de medlemmer som fortsatt ikke er avklart etter at driftskomiteen har behandlet denne saken, når forslag på disse kandidatene er klare. Det samme gjelder behov for eventuelle suppleringer i oppnevningsperioden. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 15.02.2018 08:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051