Skogn barne- og ungdomsskole - Levanger kommune Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skogn barne- og ungdomsskole

Klikk for større foto

Da er nok et skoleår i gang. Både klassene og SFO har startet sine aktiviteter og opplegg, og det er alltid spennende å gå et nytt skoleår i møte. Også denne gangen har vi hatt en fin oppstart med mange aktiviteter som hører med i starten av et skoleår.

Vi er i år 491 elever og 76 voksne som har sitt daglige virke ved skolen. Med så mange personer tilstede, er det fortsatt like viktig at vi minner hverandre om de holdninger vi ønsker skolen skal være tuftet på. Det at vi hilser, snakker fint TIL hverandre og fint OM hverandre, er viktige grunnholdninger det jobbes etter hver dag. I tillegg skal vi inkludere ALLE; ingen skal stenges ute. I dette arbeidet, så vel som det skolefaglige, er vi avhengige av at heimene også setter dette på dagsorden jevnlig. Dette er felles grunnholdninger som jeg vet alle heimer også jobber aktivt med.

Jan Kjetil Haugen - klikk for personkort
Jan Kjetil Haugen
rektor

Skoleinfo – skoleåret 2017/2018 PDF


Klikk for større foto

Levanger kommune har idrettshall og svømmehall i egne bygg på skoleområdet.

Ungdomsskolen har elevene sine fra eget barnetrinn, Ekne skole og Markabygda Montessoriskole. Ungdomsskolebygget er fra 1971, barneskolen er bygd i to etapper på 60- tallet, mens småskoletrinnets hus ble bygd 1997.

Skogn barne- og ungdomsskole ble helrenovert og delvis utbygd i 2009-2010 og den nye skolen ble tatt i bruk 4.januar 2010. De nye skolelokalene er tilpasset skolens pedagogiske grunntanker, og gir gode muligheter for veiledning, differensiering, strukturert undervisning og arbeid med fleksible gruppestørrelser.

Lysaker skole og Skogn ungdomsskole ble slått sammen til en enhet i 2000, og fikk navnet Skogn barne- og ungdomsskole. Elevgrunnlaget til barnetrinnet ble utvidet fra bare Lysaker krets til også å omfatte tidligere Finne skolekrets.

Klikk for større bilder


 Til toppen av siden

 

Publisert: 18.02.2009 15:01 Sist endret: 14.08.2018 08:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS