Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Infoskriv - felles

For neste skoleår
Nye tilbud fra høsten blir «Musikal» og «Klassisk gitar». Det blir ikke satt opp en større musikal, men det vil bli arbeidet med stoff fra flere musikaler og laget flere mindre opptredener/forestillinger i løpet av året.

Opplæringen blir ukentlige timer, som det normalt er i kulturskolen, med en veksling mellom lærere i sang, dans og drama/teater.

Musikal blir for elever fra og med 13 år. Klassisk gitar blir for dem som ønsker å spille mer etter noter i den klassiske gitartradisjonen.

Kulturskolen tar også sikte på å lyse ut kortere tilbud i «skapende skriving» og «film/visuell kunst» i løpet av neste skoleår. Dette vil bli orientert om i media og på skolens heimeside og facebookside.

Tilbudene i kulturskolen er åpne å søke på for alle barn og unge fra de er 4 år. Kulturskolen har i mange år også hatt dansetilbud for voksne og sang- og musikkgrupper for psykisk utviklingshemmede. Så sant det blir store nok grupper fra samme distrikt forsøkes det å holde en desentralisert profil med undervisning ved nærmeste skole.

Kulturskolen har sin administrasjon og undervisningslokaler i Kirkegt. 11 (tidligere Levanger barneskole). En del undervisning er også lagt til Musikkens Hus og grunnskolene i kommunen.

Kulturskolen har ca. 450 elever våren 2016, fordelt på musikktilbud/instrumentalopplæring, sang, flere danse-disipliner, Kunstverkstedet med tegning-maling-skulptur, drama/teater og sjonglering. I tillegg til kulturskolens faste tilbud blir det også gitt undervisning i samarbeid med barnehager, skoler, Levanger Korpsforum og Frol Symfoniorkester. Nye nasjonale planer er under utarbeidelse for kulturskolene der det tas høyde for at de skal være lokale kulturelle ressurssenter i sine kommuner


Kulturskolen i Levanger ønsker å være en sentral organisasjon i samfunnsutviklingen i kommunen og skal medvirke til at innbyggerne får mulighet til estetisk opplevelse og ferdighet.

I den tiden du er elev hos oss ønsker vi å legge til rette for at du får:

 • En best mulig faglig og personlig utvikling
 • En aktiv og meningsfylt fritid
 • Et grunnlag for varige aktivitets- og yrkesvalg innen de områdene vi gir tilbud om
 • Oppleve trivsel og mestring 


Undervisningen foregår hovedsakelig i grupper og hver time varer 30-45 minutter. Innen noen disipliner kan det være aktuelt med enkeltundervisning, og undervisningstid vil da bli mindre enn 45 minutter (minimum 22 min). I større grupper i dans, drama/teater, visuelle kunstfag/kunstverkstedet og sjonglering kan det være noe lengre undervisningsøkter. For å gi en mest mulig tilpasset undervisning vil også undervisningslengde innen enkelte disipliner kunne variere noe etter alder.

 Vilkår:

 • Påmeldingen er bindende
 • Dersom du likevel ønsker å si opp plassen, må dette gjøres skriftlig (eget skjema) i løpet av året
 • Elevpenger betales 2 ganger i året, og refunderes ikke dersom eleven slutter i løpet av året
 • Det kan innvilges permisjon etter søknad
 • Pris på elevpengene fastsettes av kommunestyret
       Til toppen av siden
Publisert: 07.03.2016 09:53 Sist endret: 13.05.2016 10:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051
Nettredaktør: Åsmund Brygfjeld Ansvarlig redaktør: Ola Stene Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS